Profiles

Moira von Wright

Moira Van Mansvelt von Wright

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post moira.vonwright@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Docent i pedagogik

Forskning inom pedagogisk teori och filosofi kring frågor om intersubjektivitet, handling, ledarskap, delaktighet, utsatthet och återhämtning, i ett perspektiv av människan i välfärdssamhället.

Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa