Profiles

Maria Olsson. Photo: Niklas Björling.

Maria Olsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post maria.olsson@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 323
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Forskning

Avhandlingsprojekt

Forskningsprojekt: Filmetnografi om film i förskolan: barns och vuxnas perspektiv - ett delprojekt inom Förskolan som bild- och blickapparat: seendepraktiker och visuell kunskapsproduktion i små barns vardagsliv

Ämne: Förskoledidaktik med inriktning mot barns perspektiv på estetiska lärprocesser.

Handledare: Anne-Li Lindgren

Senast uppdaterad: 3 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa