Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Maria OlssonDoktorand

Om mig

Doktorand

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Forskning

Avhandlingsprojekt

Forskningsprojekt: Filmetnografi om film i förskolan: barns och vuxnas perspektiv - ett delprojekt inom Förskolan som bild- och blickapparat: seendepraktiker och visuell kunskapsproduktion i små barns vardagsliv

Ämne: Förskoledidaktik med inriktning mot barns perspektiv på estetiska lärprocesser.

Handledare: Anne-Li Lindgren

Forskningsprojekt