Stockholms universitet logo, länk till startsida

Moa RåhlanderDoktorand

Om mig

Om mig

Kandidatexamen i laborativ arkeologi med inriktning på tillverkningsspill av glas från Birka. Masterexamen i arkeologi vid Stockholms universitet med en uppsats som jämförde pärluppsättningar från lokaler i södra England och mellersta Sverige, med fokus på hur pärlorna valts ut och använts. Doktorand i arkeologi sedan januari 2018.

Före universitetet en brokig bana av hantverk och konstskolor: bronsgjutning och stenhuggeri i Skinnskatteberg, konstsmide på Nyckelviken, garveri och skinnsömnad på Bäckedal, glaspärletillverkning på bl.a. Kosta Boda, och har hållit kurser i Sculptural flamework i Sverige och USA.

Stolt mottagare av International society of Glass Beadmakers Studentstipendium 2020

Forskning

I mitt avhandingsprojekt, The Attributes of Beads, studerar jag bruket och värdet av pärlor av glas och sten i den skandinaviska kultursfären under det första årtusendet e.Kr. Jag arbetar med att utveckla ett technotypologiskt system för att klassificera glaspärlor utifrån tekniker som nyttjats vid deras tillverkning.

Mitt huvudmaterial är pärlorna från gravfältet i Ire (traditionellt stavat ’Ihre’) på Gotland, ca 3344 pärlor fördelade på 362 gravar från Romersk Järnålder till början av medeltiden.

Studien syftar till att uppnå ny förståelse för den ställning pärlorna hade i en social, kulturell och ekonomisk kontext under tidsepoken i fråga. Pärlor är värdefulla, långlivade föremål med anknytning till såväl genusroller, mytologi och vidskepelse som till den transeuropeiska handeln under förhistorisk och tidig historisk tid i Skandinavien.

 

 

Handledare

Huvudhandledare - Lektor Jan Apel

Handledare dr Alison Klevnäs, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Handledare professor emeritus, Johan Callmer, Lund 

Phd Student, started in January 2018 and should be finished in 2022. Working with beads, mainly from Gotland with a specific focus on the Burial field of Ihre. Working around questions of how beads are used to articulate and communicate identity and personood in women during the first millenia.