Profiles

Bild av Moa Wester

Moa Wester

Administrativ studierektor, studievägledare

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-16 36 87
E-post moa.wester@barnkultur.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 406
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Centrum för barnkulturforskning/The Centre for the Studies of Children's Culture

Administrativ studierektor, studievägledare, administratör och webbredaktör. Filosofie magister i barnkultur.

Mer information om Moa: Presentation av Moa Wester på Centrum för barnkulturforsknings hemsida

Forskning

Intresseområden/nyckelord

Mina intresseområden rör barns upplevelser av kultur, delaktighet och inflytande, scenkonst för barn, kultur – skola, barnlitteratur och barns tidiga läslärande.

Publikationer

Ernst, M., Lorentzon, Y. & Wester, M. (2013). Barn, kultur och kulturutbud – förutsättningar och förväntningar. En pilotstudie om att lyfta barns och ungas perspektiv. Stockholms kulturförvaltning. Rapport.

Wester, M. (2010). Barns tidiga läslärande: En studie av forskning och metoder för tidigt läslärande ur ett barndomssociologiskt perspektiv. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Centrum för barnkulturforskning. Magisteruppsats.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa