Profiles

Profile

Martin Ratcovich

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-674 75 06
E-post martin.ratcovich@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 840
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i folkrätt på Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Mina forskningsintressen rör folkrätt (internationell rätt) i allmänhet samt havsrätt, internationell flyktingrätt och mänskliga rättigheter i synnerhet. Jag är också intresserad av teori, särskilt kritisk rättsteori.

Jag har tidigare arbetat som folkrättsjurist i Utrikesdepartementet (enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, UD-FMR), Försvarsdepartementet (enheten för samordning av samhällets krisberedskap, Fö-SSK) och Kustbevakningen (rättsenheten). Jag har deltagit i och representerat Sverige vid en rad internationella förhandlingar, inte minst på havsrättens och säkerhetspolitikens område. Jag har även varit expert/sakkuning i flera statliga utredningar inom Regeringskansliet.

Jag är knuten till Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ) och Lund/Uppsala Migration Law Network (LUMIN). Jag är medlem av International Law Associations (ILA) kommitté om folkrätt och havsnivåhöjning (Committee on International Law and Sea Level Rise).

Undervisning

Jag undervisar i folkrätt på Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Jag undervisar även på andra lärosäten, bl.a. Juridiska fakulteten vid Uppsalas universitet, Försvarshögskolan och Teologiska högskolan i Stockholm samt inom olika organisationer och statliga myndigheter, t.ex. Kustbevakningen.

Forskning

Mitt avhandlingsarbete handlar om folkrättens regler om skydd och räddning av flyktingar till sjöss. Arbetstiteln är "International Law and Rescue of Refugees at Sea". Arbetet rör bl.a. havsrätt, flyktingrätt, mänskliga rättigheter och internationell sjörätt. Ett övergripande syfte är att undersöka hur havsrätten kan tolkas och tillämpas mot bakgrund av folkrätten i bredare bemärkelse. Ett mer specifikt syfte är att undersöka innebörden av reglerna om "säker plats" (place of safety) för landsättning av människor som har räddats till sjöss, mot bakgrund av att många som räddas till sjöss är flyktingar och migranter. Ett centralt argument är att reglerna inte kan förstås enbart utifrån havsrätten, utan att även andra delar av folkrätten såsom internationell flyktingrätt och mänskliga rättigheter behöver beaktas.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Martin Ratcovich. Australian Yearbook of International Law 33, 81-129

    International law requires that everyone rescued at sea shall be disembarked and delivered to a ‘place of safety’. However, neither the treaties that establish this requirement nor any other treaty define what is meant by ‘place of safety’. When refugees and migrants are rescued at sea considerations of international human rights law and international refugee law as well as of international law against transnational organized crime are of principal concern. This article examines the concept of 'place of safety' and argues that it needs to be interpreted in the wider context of international law, so that other relevant and applicable rules of international law are taken into account. The article provides an exploratory discussion of the interpretation of the concept of 'place of safety', seen particularly against the background that many of those rescued at sea are refugees and migrants. The article also comprises discussions of the duty to rescue those in distress at sea, the basic rules on interpretation of treaties and the legal framework for rescue of migrants at sea. The analysis is illustrated by references to Australian legislation, state practice and case law.

  • 2016. Martin Ratcovich.

    Runt en miljon flyktingar och migranter upp­ges förra året ha sökt sig till Europa över Medel­havet. EU försöker allt­jämt hitta håll­bara lösningar på flykting­situationen, men vad gäller egentligen för hanteringen av flyktingar som befinner sig till havs? Vilket regel­verk styr exempel­vis EU-samordnade insatser som Operation Triton och Operation Sophia? I den här analysen redogör Martin Ratcovich för vad folkrätten och EU-rätten har att säga när det gäller flykting­strömmarna över havet. Fokus för analysen är den internationella havs­rättens regler om ingripande mot fartyg och sjö­räddning.

  • 2016. Graham Butler, Martin Ratcovich. Nordic Journal of International Law 85 (3), 229-253

    This article addresses the main legal challenges facing the European Union (EU) Naval Force, EUNAVFOR Med (‘Operation Sophia’), established in 2015, to disrupt human smuggling and trafficking activities in the Mediterranean Sea. It examines a number of legal issues that have given rise to scepticism on the viability of this type of operation, ranging from challenges under European Union law regarding mandate and oversight, to complex questions of compliance with international law. Forcible measures may be at variance with the international law of the sea, binding on the eu and its Member States alike. Even if such strictures can be avoided by a broad United Nations mandate and/or the consent of the neighbouring government(s), international refugee law and international human rights law provide limitations on the measures that Operation Sophia will be tasked with. Different avenues will be explored to ensure the Operation’s compliance with these different legal regimes.

  • 2015. Martin Ratcovich. Tidskrift i Sjöväsendet (5), 455-464
Visa alla publikationer av Martin Ratcovich vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa