Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mariana SellgrenProjektledare

Om mig

 

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika uppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och i skolans övriga ämnen. Mitt ansvarsområde är i huvudsak grundskolans senare år.

För uppdragsförfrågningar, kontakta NCs föreståndare.

 

Min utbildning och erfarenhet

Jag är grundskollärare med behörighet i svenska som andraspråk, svenska och engelska från åk 4 till åk 9 och har dessutom behörighet att undervisa i svenska som andraspråk på gymnasiet. Jag har nästan 20 års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever i grundskolan, och även erfarenheter av att arbeta med skolutveckling och driva språkutvecklingsprojekt på egen skola med fokus på de flerspråkiga elevernas lärande i skolans alla ämnen.

Under ett antal år arbetade jag parallellt med lärarjobbet även på Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (Stockholms stad), där jag deltog i utvärderings- och utvecklingsprojekt med särskilt fokus på insatser för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.

 

Forskning

I min licentiatuppsats i tvåspråkighetsforskning Den dubbla uppgiften. Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO undersöker jag vilka språkliga resurser eleverna använder sig av i tal och skrift när de ska förklara olika fenomen.