Stockholms universitet

Mariana SellgrenProjektledare

Om mig

 

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika uppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och i skolans övriga ämnen. Mitt ansvarsområde är i huvudsak grundskolans senare år.

För uppdragsförfrågningar, kontakta NCs föreståndare.

 

Min utbildning och erfarenhet

Jag är grundskollärare med behörighet i svenska som andraspråk, svenska och engelska från åk 4 till åk 9 och har dessutom behörighet att undervisa i svenska som andraspråk på gymnasiet. Jag har nästan 20 års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever i grundskolan, och även erfarenheter av att arbeta med skolutveckling och driva språkutvecklingsprojekt på egen skola med fokus på de flerspråkiga elevernas lärande i skolans alla ämnen.

Under ett antal år arbetade jag parallellt med lärarjobbet även på Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (Stockholms stad), där jag deltog i utvärderings- och utvecklingsprojekt med särskilt fokus på insatser för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.

 

Forskning

I min licentiatuppsats i tvåspråkighetsforskning Den dubbla uppgiften. Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO undersöker jag vilka språkliga resurser eleverna använder sig av i tal och skrift när de ska förklara olika fenomen.