Profiles

Niklas Bondesson

Niklas Bondesson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
Telefon 08-16 14 33
E-post niklas.bondesson@sbs.su.se
Besöksadress Roslagsvägen 101, Kräftriket hus 7
Rum 7:130B
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Presentation:

 

Niklas Bondesson är docent marknadsföring och universitetslektor vid Stockholms Universitet. Han disputerade vid Lunds Universitet 2010 på en avhandling om kopplingen mellan varumärkespositionering, försäljning och lönsamhet. Sedan 2014 är han verksam som lärare och forskare vid Stockholm Business School.

Ett urval av internationella forskningpublikationer

  • Anselmsson, J., Anselmsson, J., Bondesson, N., Bondesson, N., Melin, F., & Melin, F. (2016). "Customer-based brand equity and human resource management image: do retail customers really care about HRM and the employer brand?". European Journal of Marketing50(7/8), 1185-1208.
  • Bondesson, N., & Rosengren, S. (2016). Understanding Employee Perceptions of Advertising Effectiveness. In Advances in Advertising Research (Vol. VI) (pp. 215-225). Springer Fachmedien Wiesbaden.
  • Anselmsson, J., & Bondesson, N. (2015). Brand value chain in practise; the relationship between mindset and market performance metrics: A study of the Swedish market for FMCG. Journal of Retailing and Consumer Services25, 58-70.
  • Rosengren, S., & Bondesson, N. (2014). Consumer advertising as a signal of employer attractiveness. International Journal of Advertising33(2), 253-269.
  • Anselmsson, J., Bondesson, N. & Johansson, U. (2014) ”Brand image and customers’ willingness to pay a price premium for food brands”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 23, No. 2.
  • Anselmsson, J., & Bondesson, N. (2013) "What successful branding looks like: a managerial perspective." British Food Journal, Vol. 115, No. 11, pp. 1612-1627.
  • Persson, N. (2010) “An exploratory investigation of the elements of B2B brand image and its relationship to price premium”, Industrial Marketing Management, Vol. 39, No. 8, p. 1269-1277.
  • Anselmsson, J., Johansson, U. & Persson, N. (2008) “The battle of brands on the Swedish market for consumer packaged food – A cross category examination of brand preference and liking”, Journal of Brand Management, Vol. 16, No. 1-2, pp. 63-79.
  • Anselmsson, J., Johansson, U. & Persson, N. (2008) “The penetration of retailer brands and the impact on consumer prices - A study based on household expenditures for 35 grocery categories”, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 15., No. 1, pp. 42-51.

Undervisning

Niklas undervisar i Marknadsföring på både grundnivå och på avancerad nivå.

Forskning

I sin forskning tittar Niklas på olika aspekter av positionering. Dels på den ekonomiska aspekten av positionering, i form av hur det kan generera intäkter och lönsamhet för företag. Dels på den psykologiska aspekten i form av hur konsumenter tolkar och agerar på de positioner de uppfattar på en viss marknad. Och dels på den organisatoriska aspekten, med avseende på hur organsiationer kan arbeta för att att positioneringsprocessen ska bli så framgångsrik som möjligt. 

Dessutom forskar Niklas inom ämnet reklam, med fokus på hur såväl konsumenter som medarbetare och företagsledare förhåller sig till reklam. 

Niklas forskningspublikationer har bl.a. förekommit i Industrial Marketing Management, Journal of Product and Brand Management, Journal of Brand Management samt International Journal of Advertising.

Senast uppdaterad: 15 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa