Profiles

Etsuko_CV_pic

Etsuko Nonaka

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 37 52
E-post etsuko.nonaka@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 540
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

(translated from the English version by Google Translate)

Jag är en ekolog och modellare och är väldigt intresserad av samspelet mellan ekologiska och evolutionära processer i en rumslig kontext. Mitt forskningsmål är att förstå hur ekologiska och evolutionära mekanismer sprider sig genom biologiska organisationsnivåer från gener till befolkningar, samhällen och landskap. Mer specifikt vill jag integrera befolkningsgenetik och befolkningsdynamik i heterogena landskap. För närvarande arbetar jag med flera modelleringsprojekt som tittar på eco-evolutionär dynamik i en rumslig kontext. I ett projekt utvecklade jag en individuell baserad modell för en metapopulation och parametrerar den med omfattande data och kunskap för Glanville fritillary butterfly (Melitaea cinxia) som bor på Åland, i SW Finland. Genom att använda modellen studerar jag effekterna av inbromsdepression och landskapsstruktur på metapopulations-persistens. Jag samarbetar också med kollegor vid Helsingfors universitet för att studera effekterna av fjärilspopulationens dynamik på inbromsdepression i hyperparasitoid (Mesochorus cf. stigmaticus) som parasiterar fjärilen. Jag har också ett samarbete med fjärilforskare i Nordamerika för att studera effekterna av landskapsstrukturen för att upprätthålla den genetiska mångfalden i fluktuerande miljöer. Vid SU utvecklar jag för närvarande en forskningsplan för att studera växter mellan insekter och mikroorganismer i ett ekskog med Dr. Ayco Tack och andra från avdelningen.

Jag är för närvarande en VR-internationell postdoc, med stöd av ett bidrag från Vetenskapsrådet (2015-2018). Jag har tillbringat tre år som postdok i Metapopulation Research Center vid Helsingfors universitet. Jag började på SU i januari 2018 och kommer att spendera resten av finansieringsperioden.

 

För publikationer:

My google scholar profile

 

Senast uppdaterad: 8 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa