Profiles

Niklas Hedin

Niklas Hedin

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för material- och miljökemi
Telefon 08-16 24 17
E-post niklas.hedin@mmk.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 16 C
Rum C 416
Postadress Institutionen för material- och miljökemi 106 91 Stockholm

Om mig

1. Om mig

Tekn. Dr i fysikalisk kemi, KTH, handledare Istvan Furo. Postdoktor med Bradley Chmelka vid University of California i Santa Barbara och med Sebastian Reyes på ExxonMobils centrala forskningslaboratorium, i Annandale, USA. Forskarassistent, universitetslektor och nu professor i materialkemi vid Stockholms universitet. 

2. Forskning

Fokus just nu på adsorbenter och material för separation eller reduktion av koldioxid samt på material från biokol. Vi använder många olika metoder inklusive molekylärspektroskopi. 

3. Pågående project

Vetenskapsrådet: ”Mikroporösa polymerer för uppgradering av biogas och katalytisk omlagring av koldioxid till metanol”, 2017-2020

Mistra: The MistraTerraClean program, https://mistraterraclean.com/.

EU: GreenCarbonITN under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 721991 http://greencarbon-etn.eu/.

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare: ”Katalytisk transformation av koldioxid till metanol”, 2018-2020

 

Undervisning

Soft materials (master level, KZ8001)

Porous materials (master level, KZ8011)

Grundläggande kemi – strukturdelen (Chemistry 101)

Forskning

Fokus just nu på adsorbenter och material för separation eller reduktion av koldioxid samt på material från biokol. Vi använder många olika metoder inklusive molekylärspektroskopi. 

Senast uppdaterad: 20 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa