Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nils KirstenUniversitetslektor

Om mig

Jag är universitetslektor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och doktor i pedagogik. Mina huvudsakliga forskningsområden är lärares kompetensutveckling, lärarprofessionalism och skolans styrning. 

 

Jag är projektledare för forskningsprojektet "Att studera kompetensutvecklingens effekter genom kvasi-experimentella analyser av TIMSS och PIRLS", som pågår 2022-2025. Medverkande i projektet är även Jannika Lindvall och Andreas Ryve.

 

Publikationer 

Avhandling
Kirsten, N. (2020). Kompetensutveckling som styrning. Om statliga insatser för lärares kompetensutveckling och hur de förhandlas i lärares lokala praktik. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

 

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter
Kirsten, N. (2020). A systematic research review of teachers’ professional development as a policy instrument. Educational Research Review, 31, 1-13.

Kirsten, N. (2020). Persuasion and resistance. Large-scale collaborative professional development as a policy instrument. Journal of Curriculum Studies, 52(3), 395-412. 

Kirsten, N., & Carlbaum, S. (2020). Kompetensutveckling för professionella lärare? Introduktionen av kollegialt lärande i svensk skola. Pedagogisk forskning i Sverige, 25(1), 7-34.

Kirsten, N. (2019). Improving literacy and content learning across the curriculum? How teachers relate literacy teaching to school subjects in cross-curricular professional development. Education Inquiry, 10(4), 368-384.

Kirsten, N., & Wermke, W. (2017). Governing teachers by professional development: state programmes for continuing professional development in Sweden since 1991. Journal of Curriculum Studies, 49(3), 391–411.

 

Rapporter
Kirsten, N. (2020). Svenska lärares deltagande i kompetensutveckling. En statistisk bearbetning av uppgifter om lärares kompetensutveckling i TALIS, TIMSS, PIRLS och PISA 2001-2018. Uppsala: Uppsala universitet. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-405426