Stockholms universitet

Nicoline Annetorp RothDoktorand

Om mig

Socionom med masterexamen i socialt arbete, och sedan höstterminen 2021 även doktorand vid Institutionen för socialt arbete. Jag har tidigare arbetat som omsorgspersonal, biståndshandläggare och metodutvecklare inom äldreomsorgen. 

Mitt avhandlingsprojekt berör delaktighet för äldre personer och anhöriga vid utskrivning från sjukhus, i relation till socialpolitiska trender inom äldreomsorgsområdet.

Forskningsprojekt