Profiles

Annika Norée

Annika Norée

Docent

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 28 71
E-post annika.noree@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 756
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

  Jag är docent och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. Vid sidan härav föreläser jag bland annat vid Polishögskolan i Solna, där jag tidigare varit anställd. Min forskning rör främst frågor inom straffrättens allmänna del (framför allt allmänna ansvarsfrihetsgrunder som nödvärn och nöd etcetera) och polisrätt (särskilt polisers rätt att använda våld, som i Sverige grundar sig på vad som kallas laga befogenhet). Jag utkom senast med läroboken "Polisers rätt till våld" (2008), och har tidigare publicerat bland annat boken "Polisers rätt att skjuta" (2004) och avhandlingen "Laga befogenhet. Polisens rätt att använda våld" (2000). Jag har också publicerat flera läroböcker och artiklar om straffrätt och polisrätt. Mina särskilda kunskaper om polisers våldsanvändning används även flitigt inom polisen. Dessutom har jag svarat för sakkunnigutlåtanden åt advokater i olika brottmål och konsulterats av åklagare och domare i skilda juridiska frågor. Jag har också deltagit i den allmänna debatten och kommenterat och analyserat olika straffrättsliga och polisrättsliga frågor i press, radio och tv.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa