Profiles

Nicole Thorén

Nicole Thorén

Informatör

View page in English
Arbetar vid Områdeskansliet för humanvetenskap
Telefon 08-16 10 84
E-post nicole.thoren@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 A, plan 2
Rum A264
Postadress Områdeskansliet för humanvetenskap 106 91 Stockholm

Om mig

Det övergripande ändamålet är att skapa en bättre värld för våra barn. Genom bra lärare.

Jag är engagerad i att göra information angelägen och tillgänglig om lärarutbildningarna. Det gör jag dels via Lärarutbildningsportalen vid Stockholms universitet och dels via vår kanal på YouTube, Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. Det är speciellt kul att jobba med rörlig bild för att kunna väcka intresse, informera och skildra känslor.

Med fördel är jag delaktig redan från början i att identifiera, utveckla, driva på och följa upp processer tillsammans med andra funktioner tvärsigenom hela organisationen. På så sätt kan vi komma fram till gemensamma delmål, aktiviteter och budskap. Vad fint det vore om fler vill bli lärare och de som redan är det känner en genuin stolthet över sitt yrke. Alla våra barn behöver bra lärare!

Senast uppdaterad: 17 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa