Profiles

Otso Kortekangas

Otso Kortekangas

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
E-post otso.kortekangas@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 851
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Forskning

  • Utbildningshistoria
  • Samisk historia
  • Norden under tidigt 1900-tal
  • Komparativ och gränsöverskridande historia

Publikationer

Doktorsavhandling: Tools of teaching and means of managing: Educational and sociopolitical functions of languages of instruction in elementary schools with Sámi pupils in Sweden, Finland and Norway 1900–1940 in a cross-national perspective

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag utbildningen av samerna i Finland, Norge och Sverige. Jag analyserar vilka funktioner finska, svenska och norska auktoriteter och samiska lärare ansåg majoritetsspråken och samiskan ha som undervisningsspråk i skolorna. Genom en jämförande analys skapas en bild av samisk utbildningshistoria som en nationsöverskridande historia i ett nordiskt och ett större internationellt sammanhang. Således fungerar avhandlingen som en kritisk kommentar mot den metodologiska nationalism som präglat tidigare forskning om samisk utbildningshistoria. Avhandlingen lägger också ett, i jämförelse med tidigare studier, tydligare fokus på orsakerna bakom språkpolitiken i skolor med samiska elever.

Articles and anthology chapters

‘Useful Citizens, Useful Citizenship: Cultural Contexts of Sámi Education in Early 20th Century Norway, Sweden and Finland’, Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education (No 53:1&2 2017, peer reviewed).

‘Whose history is Sámi history? Utility, nation state and the indigenous studies paradigm – a historiographical comment’, in Alenius and Enbuske (eds.) The Barents and the Baltic Sea region: Contacts, influences and social change, University of Oulu, Finland (Rovaniemi 2017, peer reviewed).

‘Globaalit ideat ”Pohjan perillä”. Kohti saamelaisen koulutushistorian kansainvälisempää kontekstia.’ Historiallinen Aikakauskirja 1/2015, review (Finnish, peer reviewed).

‘Uusia suuntia, vanhoja rajoja - saamelaisten kouluhistorian moniääninen tulevaisuus’ in Keskitalo, Lehtola, Paksuniemi (eds.) Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa (Turku 2014, Finnish, peer reviewed).

Book reviews

‘The Church of Sweden and the Sámi. Broad perspectives on history in reconciliation’ Scandinavian Journal of History (2017) [Review of Lindmark and Sundström, De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna (Skellefteå 2016)].

‘Alkuperäiskansat ja koulutushistoria – menneisyyden mietintöjä, tulevaisuuden tutkailuja’ Ennen ja nyt (3 2016) [Review of Evjen and Shanley, Mapping Indigenous Presence: North Scandinavian and North American Perspectives (Tucson 2015)].

Popular history publications

‘Nyttiga medborgare i nomadskolan – statliga, samiska och nordiska perspektiv under tidigt 1900-tal’

Tidskriften vägval i skolans historia 3/2017 (Swedish). 

Other Publications

Kaupunki maailman keskellä. Turun lasten maailmanhistoria (Finnish, 2017), a children’s book about the history of the city of Turku, Finland.

En stad mitt i världen. Åbobarnens världshistoria. (Swedish, 2017), a children’s book about the history of the city of Turku, Finland.

Filer

Senast uppdaterad: 28 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa