Profiles

Outi Oja image sept 2017

Outi Katariina Oja

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 42 12
E-post outi.oja@finska.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Outi Katariina Oja

 

Titel: filosofie doktor
Arbetar som: universitetslektor i finska och finsk litteratur
Språk: finska, engelska, svenska (estniska, tyska)

 

Examina


• Filosofie doktorsexamen i litteraturvetenskap (huvudämne: finsk litteratur) vid Jyväskyläs Universitet (Finland), 2010.

• Magisterexamen i litteraturvetenskap (huvudämne: finsk litteratur, med ämneslärarekompetens i finska och finsk litteratur) vid Jyväskyläs Universitet (Finland), 2002.

• Studentexamen vid International Baccalaureate-gymnasium Oulun Lyseon lukio (Finland), 1996.

 

Utbildning och undervisning

 

Jag är filosofie doktor och ämneslärare som disputerat i finsk litteratur. Jag avlade min doktorsexamen i mars 2010 i ämnet finsk litteratur. Min doktorsavhandling ”Narsismeja 1990-luvun suomenkielisessä metarunoudessa” ägnar sig åt litteraturhistorisk och genreteoretisk grundforskning med 1990-talets finska lyrik som utgångspunkt.

     Som en del av min filosofie magisterexamen har jag studerat pedagogik med lärarinriktning. Jag har ämneslärarkompetens i modersmålet och litteraturen (finska). Därtill har jag laudaturexamen i ämnesdidaktik (med finska och finsk litteraturens didaktik som min inriktning) vid Helsingfors universitet.

     Jag har alltid haft ett stort intresse för didaktiska och högskolepedagogiska frågor, och undervisningen utgör en fundamental del av mitt arbete. Sedan 2002 har jag arbetat i akademiska sammanhang bl a som vik. universitetslektor i modersmålets (finska) och litteraturens didaktik vid Helsingfors universitet, som vik. överassistent i finsk litteratur vid Tammerfors universitet, som timlärare i finska som andraspråk vid Helsingfors och Kuopio sommaruniversitet.

     I mitt arbete som universitetslektor i finska och finsk litteratur vid Stockholms universitet undervisar jag både på grund- och avancerad nivå och handleder uppsatser på kandidat- och magisternivå samt doktorsavhandlingar. Min undervisning omfattar även kursutveckling samt pedagogisk utvecklingsarbete på samtliga nivåer.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2017. Outi Oja.
  • 2017. Outi Oja, Marja Leena Koli.
  • 2016. Outi Oja. Juuret, 71-80
  • 2016. Outi Oja. Kanervakankaalla, 245-256
  • 2015. Outi Oja.
  • 2013. Outi Oja, Pirjo Vaittinen. Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana, 123-139

    Artikkelissa tutkitaan ääneenajatteludokumenttien pohjalta Juha Itkosen novellin lukemista äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Lukemiskokeiluun osallistuu ryhmä 9. luokan oppilaita. Lukiessaan he pysähtyvät vastaamaan tekstiin lisättyihin kysymyksiin ja puhuvat vastauksensa ääni- tai videonauhalle tai kirjoittavat ne tietokoneella. Oppitunti päättyy pienryhmäkeskusteluihin ja luokan yhteiseen keskusteluun. Tallenteet on litteroitu, ja kokeilua on kuvattu tutkijoiden muistiinpanojen pohjalta. Artikkelissa paneudutaan ääneenajattelukommentteihin, jotka kohdistuvat lukemiskokemukseen tai ilmaisevat metakognitiivisia kokemuksia ja taitoja. Ne kuvaavat tietoisuutta itsestä lukijana, lukemisen prosessoinnin ymmärtämistä sekä sitä, miten teksti ja lukeminen herättävät tunteita ja miten ne kytkeytyvät kirjallisuusosaamiseen. Tutkimus osoittaa, että ääneenajattelun avulla on mahdollista saada tietoa kaunokirjallisuuden lukemisesta. Kaksi tässä artikkelissa tarkemmin esiteltyä informanttia kommentoi puheenvuoroissaan rikkaasti kysymyksiä, joissa lukijaa pyydettiin ennakoimaan, kertomaan uudelleen ja päättelemään novellissa tapahtuvaa tai arvioimaan novelli-henkilöiden käyttäytymistä novellissa kerrotun pohjalta. Muiden informanttien tavoin he toivat myös esille tunteenomaisia reaktioitaan lukemisprosessin aikana. Esimerkkejä verrataan muiden tutkimusten esittämiin taitavan kaunokirjallisuuden lukijan menettelytapoihin. Lopuksi pohditaan ääneenajattelua kirjallisuuden opettamisen kannalta.

  • 2013. Outi Oja. Suomen nykykirjallisuus 1, 127-145
Visa alla publikationer av Outi Katariina Oja vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 15 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa