Profiles

Oscar Jacobsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
E-post oscar.jacobsson@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 333
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är historisk geograf och doktorand vid Kulturgeografiska institutionen. Mitt avhandlingsprojekt utforskar historisk markanvändning i översvämningszoner längs med vattendrag i Sverige mellan medeltid och sent 1800-tal. Jag är särskilt intresserad av de processer som påverkat förändringar i svämplanets användning under perioden, samt hur detta speglar det vidare förhållandet mellan människa och miljö.

Mina bredare forskningsintressen berör även generell agrarhistoria (särskilt markanvändningshistoria), GIS samt landskapsteori.

Förutom mitt doktorandarbete medverkar jag även i projektet TORA (Topografiskt Register) på riksarkivet samt utför historisk-geografiska analyser inom uppdragsarkeologiska projekt.

Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa