Profiles

Oscar Jacobsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
E-post oscar.jacobsson@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 333
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är historisk geograf och doktorand vid Kulturgeografiska institutionen. Mitt avhandlingsprojekt utforskar historisk markanvändning i översvämningszoner längs med vattendrag i Sverige mellan medeltid och sent 1800-tal. Jag är särskilt intresserad av de processer som påverkat förändringar i svämplanets användning under perioden, samt hur detta speglar det vidare förhållandet mellan människa och miljö.

Mina bredare forskningsintressen berör även generell agrarhistoria (särskilt markanvändningshistoria), GIS samt människa-miljö interaktioner

Förutom mitt doktorandarbete medverkar jag även i projektet TORA (Topografiskt Register) på riksarkivet samt utför historisk-geografiska analyser inom uppdragsarkeologiska projekt.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2018. Carl-Olof Siljedahl, Oscar Jacobsson.

    Runestones in the province of Västergötland have been studied quite thoroughly, but there has until recently been a lack of in-depth individual studies of these monuments. Religious and linguistic aspects have dominated runestone research in the province, while few exclusively archaeological and landscape-related studies have been conducted.

    This article focuses on a landscape analysis of two runestones in Västergötland: Vg 127 in Larv and Vg 174 in Nöre. The results show that there are clear connections between these two runestones, with both standing in connection to well-established roads and border areas between settlement units and land use types. A closer inspection reveals that the stones differ in purpose and although broadly located in similar settings there are clear differences in their local landscape. The runestone in Larv is a manifestation of power while the monument in Nöre instead commemorates a tragic incident. These results illuminate the importance of studying runestones individually and not just as parts of a general cultural phenomenon.

Visa alla publikationer av Oscar Jacobsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 16 februari 2019

Bokmärk och dela Tipsa