Profiles

Oskar Nyberg, PhD student in Marine Biology

Oskar Nyberg

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 12 08
E-post oskar.nyberg@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 207
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt doktorandarbete kommer att fokusera på att utvärdera delar av metoder som används vid mätning av hållbarhet av produkter, mer specifikt fisk odlad i vattenbruk.

Vattenbruk visar stor potential för att tillgodose näringsriktig mat till en växande global population. Tyvärr finns många negativa miljö- och hållbarhetsaspekter associerade till vattenbruk. Användningen av antibiotika vid uppfödning av akvatiska organismer lyfts som ett växande problem på en global skala på grund av riskerna för utvecklingen av antibiotikaresistens inom humanpatogena bakterier. 

Livscykelanalys (eng. Life cycle assessment; LCA: ISO 14040) är ett modelleringsverktyg vanligen använt för att utvärdera miljöpåverkan från produktkedjor och kan används vid utvärdering av hållbarhet av vattenbruk. Detta verktyg kommer att utvärderas för sin lämplighet till att användas för modellering av miljöpåverkan av antibiotika som används inom vattenbrukssektorn.

Trots att antibiotikaresistensutveckling lyfts som ett globalt problem saknas en generell samspelthet inom den vetenskapliga sfären hur man kan mäta och utvärdera konsekvenserna av användningen av antibiotika inom vattenbruk. Tids- och geografisk skala är av stor vikt att betänka när det kommer till utvärderingen av riskerna med antibiotikaanvändning inom vattenbruk, få direkta- och korttids effekter kan identifieras. Dock är mekanismerna bakom antibiotikaresistensutveckling i vattenmiljöer, spridningen därav och konnektiviteten till mänskliga födoresurser att identifiera som globala långtidsproblem.

Personer involverade i projektet:

Handledare: Michael Tedengren

Bitr. handledare: Prof. Nils Kautsky

Bitr. handledare: Dr. Patrik Henriksson

 

 

Senast uppdaterad: 16 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa