Stockholms universitet

Patryk SapaDoktorand

Om mig

Jag tog examen från Stockholms universitet 2020. Därefter har jag arbetat som tingsnotarie och beredningsjurist vid Göteborgs tingsrätt. Sedan hösten 2022 arbetar jag med mitt komparativa avhandlingsprojekt om avtal i strid med lag och goda seder (lat. pactum turpe, eng. immoral contracts).

Undervisning

Jag har för närvarande undervisning inom civilrätt och komparativ rätt på juristprogrammet. Har även undervisning i avtalsrätt på kursen försäkringsjuridik för aktuarier.

Forskning

Mitt projekt avser studier av avtal i strid med lag eller goda seder ur ett komparativt perspektiv. Mer specifikt ska rättssystemen i Nederländerna, Polen, Spanien och Sverige undersökas. Syftet med projektet är bland annat att identifiera s.k. rättsformanter och kryptotyper som påverkar domstolarnas rättstillämpning.

Forskningsprojekt

Publikationer