Stockholms universitet

Paola SartorettoTimlärare

Om mig

Jag forskar om intersektionen mellan sociala rörelser, aktivism, kommunikation och medier med ett intresse för samtida sociala processer i Latinamerika. Mitt nuvarande projekt undersöker hur aktivister och sociala rörelser skapar kollektivt minne och etablerar sig som historiska sujbjekt i en kontext där flyktiga digitala medier får större betydelse for aktivist kommunikation. Jag disputerad i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och har grundutbildning i journalistik från Santa Maria universitet i Brasilien samt masterexamina i medie- och kommunikationsvetenskap from Stockholms universitet - JMK och sociologi från City University - London.

Undervisning

Jag har undervisat en stor bred av kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Högskolan i Jönköping samt handled cirka 100 b-, c-, magister och masteruppsatser. Jag har även deltagit i flera utbytesprogram för lärare inom hogskolor och undervisat vid  Santa Maria universitet i Brasilien, Bremen universitet i Tyskland, Cádiz universitet i Spanien och Lakehead universitet i Kanada. Under hösterminnen 2018 undervisar jag kursen Development in Latin America in the 1900 i programmet Latin American Studies.

Utbildning inom högskolepedagogik:

Att handleda självständiga arbeten - motsvarande 7,5 hp - Södertörn högskola 2016

Erfarenhetsbaserad kurs i högskolepedagogik - motsvarande 7,5 hp - Södertörn högskola 2016

Urval av kurser:

Medierna i samhället - grundnivå, svenska, Södertörns högskolan

Vardagens medier - grundnivå, svenska, Södertörns högskolan

Medieaktivism och alternativa medier - grundnivå (distans), svenska, Södertörns högskolan

Media and Everyday Life - avanceradnivå, engelska, Södertörns högskola

Global Crisis Communication - avanceradnivå, engelska, Högskolan i Jönköping

Media in Latin America - avanceradnivå, engelska, Stockholms universitet

Kommunikation och social förändring - grundnivå, svenska, Karlstads universitet

Media, Culture and Technology - grundnivå, engelska, Karlstads universitet

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar skärningspunkten mellan aktivism, mobilisering, kommunikation och medier. I min avhandling har jag analyserat och diskuterat hur den brasilianska jordlösa arbetares rörelse (Movimento Sem-Terra, MST) använder medier för att skapa ett gemenskap, mobilisera sig och inleda dialoger med andra sektorer i samhället. Efter disputationen har jag fortsatt att forska kring sociala rörelser i Brasilien samt fördjupat analysen av samspelet mellan kommunikation, social mobilisering, medborgarskap och demokrati. I min nuvarande forskningsprojekt ämnar jag att analysera betydelsen av kollektiva minnen och minnesskapande processer för aktivistgrupper och sociala rörelser i Latinamerika.

Jag är också intresserad av utvecklingen av teoretiska perspektive inom medie- och kommunikationsteori i Latinamerika och hur dessa perspektiv relaterar till den teoretiska utvecklingen i den Globala Norden.

Publikationer i urval

1) Voices from the Margins - People, Media and the Struggle for Land in Brazil http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:820837/FULLTEXT01.pdf

2) Young People, Class and the News - Distinction, socialization and moral feelings https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461670X.2017.1310628?journalCode=rjos20

3) Mobilization as communication - A Latin American contribution to the study of social movements http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1059789/FULLTEXT01.pdf

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Ativismo mídiatico circunstancial – uma análise da relação entre representações mídiáticas e políticas

  2016. Paola Madrid Sartoretto. Animus 15 (30), 118-129

  Artikel

  Mídia alternativa radical (Downing, 2000) é um tipo de produção midiática comum entre movimentos sociais cujos membros não veem suas causas representadas na mídia dominante. Esse é o caso do Movimento Sem-Terra (MST), que desde 1984 tem criado meios de comunicação próprios e produzido conteúdo para plataformas variadas, tornando-se mais tarde ativo na área da democratização da comunicação. Baseado em trabalho de campo realizado em 2013 e 2014, esse artigo propõe uma perspectiva de direito à comunicação que aborde a configuração estrutural do setor de comunicação e não apenas a provisão de tecnologias e habilidades de produção. O estudo demonstra que ação coletiva e promoção de mudanças estruturais ainda são relevantes, aliadas às novas tecnologias de comunicação.

  Läs mer om Ativismo mídiatico circunstancial – uma análise da relação entre representações mídiáticas e políticas
 • Between opportunities and threats – an analysis of Brazilian Landless Workers’ movement experiences with new media technologies

  2016. Paola Madrid Sartoretto. OBS - Observatorio

  Artikel

  Recent discussions and research about the uses of digital social media platforms by social movements and protest organizations have raised questions about threats and challenges represented by these technologies. There is also a debate on whether digital social media platforms can contribute to establish and strengthen long-standing oppositional groups and structural change. In this context, this article analyses how the Brazilian Landless Workers Movement (MST) experiences and views the use of digital social media platforms in its communicative processes. Based on interviews and observations, the article shows how MST militants present ambivalent views towards platforms such as Facebook and Twitter and towards the dynamics of digital communication. Conclusions point that the main concern is threat to the organic collective character of the movement posed by individualistic digital social media platforms. Different from contemporary protest organisations, MST sees a clear separation between the movement and its media. The goal is to appropriate of and control media technologies, which brings many difficulties when dealing with digital social media platforms.

  Läs mer om Between opportunities and threats – an analysis of Brazilian Landless Workers’ movement experiences with new media technologies
 • Exploring Inclusive Ethnography as a Methodology to Account for Multiple Experiences

  2016. Paola Sartoretto. Innovative methods in media and communication research, 189-205

  Kapitel

  Sartoretto shows the necessity of ethnography inspired methodologies that are attentive to communication as an open-ended process to better understand media related practices. The chapter highlights the ways multimedia ethnographic fieldwork is useful to inform research that seeks to understand realities in transitional and unequal societies outside the Euro-American context. Sartoretto also explicates that a too strong focus on analyzing the significances for social action of new technologies that are unequally available across different groups tends to give an eschewed view of the democratizing potentials of these technologies. By focusing on the experiences of a marginalized group in Brazil that is geographically distant from urban centers and does not have access to the most advanced technologies, the chapter broadens the horizons of analysis of the interplay between social action and media.

  Läs mer om Exploring Inclusive Ethnography as a Methodology to Account for Multiple Experiences
 • Mobilization as Communication

  2016. Paola Sartoretto. Commons: revista de comunicación y ciudadanía digital 5 (2), 93-117

  Artikel

  Many scholars have noted the lack of interdisciplinary dialogue and research between the areas of social movements studies and that of media and communications. While social movement studies fail to fully analyse media practices and communicative processes in relation to mobilization, in media and communication the social and political aspects of mobilization are seldom taken into account when analysing communication in social movements. This apparent lack of dialogue is presented in the paper as a consequence of north-centred theorization in the fields of social movement studies and media and communication, which is addressed by spelling out the contribution of Latin American communication scholarship and a view of mobilization as anchored in communication.

  Läs mer om Mobilization as Communication

Visa alla publikationer av Paola Sartoretto vid Stockholms universitet