Profiles

Palle Storm. Foto: Eva Dalin

Palle Storm

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-16 32 34
E-post palle.storm@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 751
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Jag heter Palle Storm, har en fil master i socialt arbete och är sedan september 2013 antagen som doktorand.. Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln ”Betydelsen av kön och etnicitet i äldreboendets vardag: villkor, dilemman och möjligheter.” Syftet med avhandlingen är dels att undersöka uttrycket av kön och etnicitet i det vardagliga omsorgsarbetet, dels hur uttrycket varierar beroende på olika organisatoriska villkor. Studien bygger på kvalitativa metoder och kommer att basera sig på observationer vid sjukhem i Sverige och i Kanada och intervjuer med omsorgsarbetare, omsorgsmottagare och anhöriga vid dessa boenden. Mitt intresse för äldreboenden och vardagsliv baserar sig på cirka 15 års arbete som vårdbiträde och underskötare inom äldreomsorgen.

Innan jag antogs som doktorand har jag bland annat arbetat som forskningsassistent, projektledare inom äldreomsorgen, och som biståndshandläggare i Stockholms stad. Utöver studier om äldreboenden har jag även genomfört studier om biståndshandläggning, studier om hemtjänstens arbete med personer med demenssjukdom, implementering av Socialstyrelsen nationella riktlinjer om vård och omsorg vid demenssjukdom, samt en studie om äldre personer samlevnad och relationer.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2017. Palle Storm, Susan Braedly, Sally Chivers. Canadian Journal on Aging 36 (2), 196-208

  Today more men work in the long-term care sector, but men are still in the minority. Little is known about men's experiences in care work, and the dilemmas and opportunities they face because of their gender. This article focuses on men care workers' integration into the organization and flow of nursing home work as perceived by these workers and staff members. Using a rapid ethnography method in two Ontario nursing homes, we found work organization affected interpretations of gender and race, and that workers' scope for discretion affected the integration and acceptance of men as care workers. In a nursing home with a rigid work organization and little worker discretion, women workers perceived men workers as a problem, whereas at a nursing home with a more flexible work organization that stressed relational care, both women and men workers perceived men workers as a resource in the organization.

 • 2017. Storm Palle. Genus i omsorgens vardag, 159-174
 • 2016. Palle Storm. Ä : en tidning för Riksföreningen sjuksköterskan inom äldrevård : geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten (1), 8-11
 • 2016. Palle Storm. Ä : en tidning för Riksföreningen sjuksköterskan inom äldrevård : geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten (4), 30-32
 • 2015. Palle Storm. Det globala i det lokala, 4-4
 • 2014. Palle Storm.
 • 2013. Palle Storm. Designing wellbeing in elderly care homes, 148-162

  The picture of a traditional care worker is changing.Nowadays more men and immigrants of differentbackgrounds are working in nursing homes. This chapterdescribes and analyses how gender, interacting withethnicity and sexuality, is expressed by male and femalecare workers in a Swedish nursing home. What kinds offeminine and masculine stereotypes occur and how is careconstructed by different care workers? It seems that theintersection between various identity categories, suchas gender, ethnicity and sexuality will create differentopportunities and limitations for the care workers in theincreasingly diverse nursing homes of the future.

 • 2013. Palle Storm. Socialqrage (1), 31-31

  Ropet på fler män i äldreomsorgen riskerar att förstärka stereoptypa bilder av manligt och kvinnligt. Därför måste diskussionen om jämställdhet i omsorgsyrken handla om mer än kön.

 • 2013. Palle Storm. Gerontologi 29 (4), 22-25
 • 2013. Sara Erlandsson (et al.). Marketisation in Nordic eldercare, 23-84
 • 2013. Palle Storm. SIL : Skandinavisk sjukvårdsinformation, 50-50
 • 2013. Palle Storm.

  Många äldre anser att omgivningens föreställningar om deras vardagsliv har en enorm betydelse. Men de har också många förutfattade meningar om vad det innebär att åldras och hur man som äldre förväntas att vara.

 • 2013. Palle Storm. Äldre i Centrum 1, 32-34
 • 2012. Palle Storm. Genusperspektiv i socialt arbete, 238-253
 • 2012. Hugo Stranz, Anneli Stranz, Palle Storm. Socionomens forskningssupplement (32), 16-23

  I artikeln presenteras resultaten från en explorativ fallstudie med fokus på förutsättningarna för e-baserad handläggning i socialtjänstens arbete med äldre och funktionsnedsatta personer. Av resultaten framgår bland annat att den personliga kontakten med socialtjänsten tillmäts stor betydelse och att faktorer som kön, klass och ålder är centrala för målgruppens möjligheter att dra nytta av e-baserade handläggningssystem.

 • Kapitel Tema
  2012. Katarina Piuva (et al.). Genusperspektiv i socilat arbete, 235-237
 • 2009. Palle Storm. Genus i omsorgens vardag, 168-185
 • 2009. Palle Storm. Ädre i centrum (1)
 • 2008. Palle Storm. Kvinnor och män i avlönat omsorgsarbete. Hur kön kommer till uttryck mellan omsorgsarbetare och gamla
Visa alla publikationer av Palle Storm vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Bokmärk och dela Tipsa