Profiles

Pedro Bentancour Garin

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 34 10
E-post pedro.bentancour@antiken.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm Stockholm

Forskning

I min avhandling vill jag analysera framställningen av kvinnofigurer i det Apuliska röd-figuriga vasmåleriet från 300-talek f.Kr. Kvinnoavbildningar utgör en central del i de apuliska vasernas ikonografi, men har ändå förbigåtts av forskningen till förmån för bilder som t.ex. inspirerats av den grekiska mytologin.
 
Jag kommer att titta på kvinnofigurer som avbildats i vardagliga scener för att bl.a. se vilka sysslor och aktiviteter de utför. Tonvikt kommer att läggas till om respektive vas tillhör den kvinnliga eller manliga sfären för att undersöka om det finns skillnader i kvinnornas uppförande utifrån dessa faktorer. Något som kan tyckas självklart a priori, men möjligtvis påverkats av de faktum att vaserna tycks ha varit ämnade för riter i samband med döden samt i vissa fall även använts som gravvårdar.
 
Dessa avbildningar utgör ett unikt källmaterial rörande kvinnosyn samt kvinnoideal i denna del av den antika grekiska världen, särskilt med tanke på att samtida lokala skriftliga källor saknas. Liknande studier finns redan för de kvinnofigurer som ses på vaser tillverkade i Athen, vilka dock (i kombination med athenska skriftliga källor) ger oss en väldigt ensidig bild av den grekiska kvinnan under antiken.
 
Enligt de skriftliga (athenska) källor vi har skilde sig kvinnans ställning ganska markant emellan Greklands olika stadsstater, särskilt mellan Athen och de stadsstater som grundade kolonier i Syditalien (främst Sparta och Korinth). Skillnader som till viss del återspeglas i det material jag studerar.
 
Syditaliska vaser från denna period är framställda med samma teknik som användes i Athen, vaserna är också målade i samma stil; röd-figur. Vi kan därför anta att de skillnader som observeras bland kvinnofigurer på vaser från dessa olika områden beror på den miljö målarna levde och verkade i, samt reflekterar skillnader i kvinnornas ställning i respektive stadsstat.
 
Till idag har mer än 10.000 apuliska röd-figuriga vaser grävts fram syditalien. Vaserna har utformats olika beroende på vilken funktion de skulle ha (eller efterlikna): behållare för olja, vin, vatten eller mat; dryckeskärl; parfymflaskor; m.m.

Senast uppdaterad: 9 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa