Profiles

Peter Bruce

Peter Bruce

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 17 44
E-post peter.bruce@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 497
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Forskning

I mitt doktorandprojekt undersöker jag policys och praxis för miljöriskbedömning av förorenade sediment. 

Med ett övergripande tvärvetenskapligt perspektiv undersöker jag vad vi idag mäter och hur vi bedömmer risken av föroreningar och vilka resultat och mål dagens tillvägagånssätt leder till. 

Genom ta fram en bättre förståelse för hur förorenade sediment bör hanteras hoppas jag bidra till nya riktlinjer för standardiserade riskbedömingar och en harmoniserad kommunikationen mellan de olika parter som idag arbetar med förorenade sediment.

Detta gör jag tillsammans med mina handledare tekn. dr Yvonne Ohlsson vid Statens Geotekniska Institut, Dr. Anna Sobek vid ACES, Stockholms universitet och prof. Clare Bradshaw vid DEEP, Stockholms universitet.

The many uses of sediment (99 Kb)

Kommunikation 

Kommunikation är enligt mig en avgörande del av all forksning. Under 2018 tar jag hand om institutionens kommunikation via Instagram och Facebook - du hittar oss under namnet Deepsthlmuni.

Kommunikation handlar helt om förståelse och inget är så talande för mig som illustrationer. Här är ett inlägg om hur jag tror att vi inom forskningen kan bli bättre på att nå ut. 

Som en fortsättning på tidigare projekt i Vietnam så föreläser jag på SIDAs utresekurser för våra studenter som får stipendium för arbete i utvecklingsområden. Här hittar du mer information.

LinkedIN

Undervisning

Under flera år har jag varit första assistent för kursen Ekotoxikologi där jag varit ett sötd för studenterna och tagit hand om logistiken.

Jag har fått chansen att lära ut om främst Miljöriskbedömningar genom föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Jag har även utvecklat en egen kursmodul för vetenskaplig kommunikation. Mitt förhållningssätt till studenternas inlärning har varit mycket uppskattad.

Forskning

Environmental Risk Assessment with a multidisciplinary approach to management and application.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2017. Henriette Selck (et al.). Environmental Toxicology and Chemistry 36 (1), 7-16

    Roskilde University (Denmark) hosted a November 2015 workshop, Environmental RiskAssessing and Managing Multiple Risks in a Changing World. This Focus article presents the consensus recommendations of 30 attendees from 9 countries regarding implementation of a common currency (ecosystem services) for holistic environmental risk assessment and management; improvements to risk assessment and management in a complex, human-modified, and changing world; appropriate development of protection goals in a 2-stage process; dealing with societal issues; risk-management information needs; conducting risk assessment of risk management; and development of adaptive and flexible regulatory systems. The authors encourage both cross-disciplinary and interdisciplinary approaches to address their 10 recommendations: 1) adopt ecosystem services as a common currency for risk assessment and management; 2) consider cumulative stressors (chemical and nonchemical) and determine which dominate to best manage and restore ecosystem services; 3) fully integrate risk managers and communities of interest into the risk-assessment process; 4) fully integrate risk assessors and communities of interest into the risk-management process; 5) consider socioeconomics and increased transparency in both risk assessment and risk management; 6) recognize the ethical rights of humans and ecosystems to an adequate level of protection; 7) determine relevant reference conditions and the proper ecological context for assessments in human-modified systems; 8) assess risks and benefits to humans and the ecosystem and consider unintended consequences of management actions; 9) avoid excessive conservatism or possible underprotection resulting from sole reliance on binary, numerical benchmarks; and 10) develop adaptive risk-management and regulatory goals based on ranges of uncertainty. Environ Toxicol Chem 2017;36:7-16.

  • 2017. Kristian Syberg (et al.). Integrated Environmental Assessment and Management 13 (2), 376-386

    Growth of human populations and increased human activity, particularly in coastal areas, increase pressure on coastal ecosystems and the ecosystem services (ES) they provide. As a means toward being able to assess the impact of multiple stressors on ES, in the present study we propose an 8-step conceptual approach for assessing effects of chemical mixtures and other stressors on ES in coastal areas: step A, identify the relevant problems and policy aims; step B, identify temporal and spatial boundaries; step C, identify relevant ES; step D, identify relevant stressors (e.g., chemicals); step E, translate impacts into ES units; step F, assess cumulative risk in ES units; step G, rank stressors based on their contribution to adverse effects on ES; and step H, implement regulation and management as appropriate and necessary. Two illustrative case studies (Swedish coastal waters and a coastal lagoon in Costa Rica) are provided; one focuses on chemicals that affect human food supply and the other addresses pesticide runoff and trade-offs among ES. The 2 cases are used to highlight challenges of such risk assessments, including use of standardized versus ES-relevant test species, data completeness, and trade-offs among ES. Lessons learned from the 2 case studies are discussed in relation to environmental risk assessment and management of chemical mixtures. Integr Environ Assess Manag 2017;13:376-386.

Visa alla publikationer av Peter Bruce vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 22 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa