Profiles

Per Israelsson, doktorand litterturvetenskap

Per Israelson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-674 70 05
E-post per.israelson@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Född 1974, d-uppsats (Litteraturvetenskap, Stockholms universitet) om César Vallejos poetiska imperativ, frilansskribent, kritiker i SvD sedan 2005.

Forskning

Avhandlingsprojekt
Projektet syftar till att utforska det fantastiska som en transgressiv tradition inom västerländsk kulturhistoria. Det fantastiska behandlas här inte som genre, utan som modus – ett modus som kontinuerligt överskrider sina förutsättningar.

En av arbetets utgångspunkter är fantastikens grundläggande mellanläge: det fantastiska verkar mellan uttrycksformer, mellan tolkningsmodeller. Till fantastikens etablerade huvudgenrer – fantasy, skräck, science fiction – fogas fortskridande nya undergenrer: steampunk, new weird, science fantasy, cyberpunk, osv. Det fantastiska genererar nya texttyper, verkar över gränsdragningar, söker hybridformer. Detta mellanläge är tydligt även i fantastikens dragning till transmediala operationer.

Utöver teoretisk begreppsutredning, görs en utblick där fantastikens historia tecknas. I synnerhet närheten till det groteska betonas. Vidare analyseras tre samtida fält: latinamerikansk fantastik, amerikansk superhjälteserie och weird fantasy. Analysen visar hur det modus som aktualiseras i dessa fält – hos författare som Julio Cortázar, China Miéville och Steph Swainston, liksom i 1990-talets dekonstruktiva superhjälteserie – utgör del av en tradition av icke-mimetisk konst som genom historien har verkat subversivt och överskridande.

Intresseområden
litterära hybrider, det groteska, etisk kritik, latinamerikansk modernism, ikonotext, ergodicitet, barn- och ungdomslitteratur

Handledare
Anders Cullhed, litteraturvetenskap och Eva-Carin Gerö, Klassisk Grekiska

Senast uppdaterad: 16 maj 2017

Bokmärk och dela Tipsa