Profiles

Pernilla

Pernilla Andersson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-16 45 99
E-post pernilla.andersson@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P 443
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

 

Pernilla Andersson är lektor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik på HSD sedan januari 2018 och från och med hösten 2019 är hon programansvarig för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Hon har en bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap och historia, samt som föreläsare, handledare och projektledare inom området utbildning för hållbar utveckling. Hon har en magister i utbildningsvetenskap med didaktisk inriktning från Uppsala Universitet doktorerade i miljövetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning på Södertörns Högskola 2011. Sedan januari 2017 har hon jobbat på HSD, först som postdoktor och sedan som lektor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Hållbarhetsfrågor och olika sätt att ta sig an dessa i ämnesövergripande projekt har varit centrala i hennes arbete som lärare och som forskare. 

Undervisning

Jag har tidigare erfarenhet av olika former av pedagogiskt utvecklingsarbete och har exempelvis jobbat som handledare för att stötta andra lärares utvecklingsarbete inom områden som utbildning för hållbar utveckling och likabehandlingsarbete/normkritisk pedagogik. 

Andersson, Pernilla, och Ulrika Lundquist. 2006. "Genusdidaktik för hållbar utveckling – broar mellan vision och verklighet " I Jämställdhet gör världen rikare : en inspirationsskrift för skolans alla lärare om jämställdhet för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv, edited by Eva-Lena Volk. Stockholm: Sida.

https://www.sida.se/Svenska/Publikationer-och-bilder/publikationer/2006/juni/j228mst228lldhet-g246r-v228rlden-rikare/

 

Jag är programansvarig för KPU där jag även undervisar i ämnesdidaktik samt handleder och examinerar självständiga arbeten.

 

Kompletterande pedagogisk utbildning

https://www.su.se/hsd/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning

 

 

 

Forskning

Mitt forskningsintresse handlar om undervisning om/för hållbar utveckling med fokus på hur ekonomiutbildning (i bred bemärkelse) kan utvecklas så att studerande kan bli bättre rustade för att möta utmaningar kopplade till komplexa hållbarhetsfrågor.

I min avhandling undersökte jag ”den sociala konstruktionen av företagarrollen” när ”hållbar utveckling” integreras i företagsekonomiundervisning på gymnasiet. Avhandlingens resultat byggde på läromedelsanalyser, intervjuer med lärare och klassrumsobservationer.

 

Avhandling

Andersson, P. (2016). The Responsible Business Person - Studies of Business Education for Sustainability. (Phd), Södertörn University, Huddinge.   (Södertörn Doctoral Dissertations 116)

https://bibl.sh.se/skriftserier/hogskolans_skriftserier/The_Responsible_Business_Person/diva2_899314.aspx

 

Vetenskapliga artiklar

Andersson, P. (2018). Business as un-usual through dislocatory moments – change for sustainability and scope for subjectivity in classroom practice. Environmental Education Research, 24(5), 648-662. doi:10.1080/13504622.2017.1320704

Andersson, P., & Öhman, J. (2016). Logics of business education for sustainability. Environmental Education Research, 22(4), 463-479. doi:https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1015493

Andersson, P., Öhman, J., & Östman, L. (2011). A business to change the world. Utbildning & Demokrati, 20(1), 57-74. doi:https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2011/nr1/andersson-ohman--ostman---a-business-to-change-the-world--moral-responsibility-in-textbooks-for-international-economics.pdf

 

 

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2019. Pernilla Andersson. Sustainable Development Teaching

    The ‘wicked’ character of sustainability issues points to the need for education to prepare students to make decisions (also) in the absence of clear guidelines and regulation. This chapter contributes to this need by presenting teaching approaches that offer students embodied experiences of decision-making in face of sustainability problems characterised by uncertainty and complexity. Short practical examples illuminating situations in business education at upper secondary level are provided to illuminate: (a) when different worldviews regarding how sustainability problems should or could be addressed come to the fore, and (b) emancipatory educational qualities in terms of subjectification. The different worldviews that comes to fore in the practical examples relates to whether or not trade automatically leads to socially and environmentally optimal outcomes, and whether a business (person) should be guided by an a-moral/a-political or moral/political business ideal. The practical examples illuminate what could be described as dislocatory moments. Drawing on the concept of ‘dislocatory moments’ the chapter presents a didactic model that could be used to identify room for subjectification processes together with a change of views regarding sustainability issues.  The ambition is to facilitate teachers’ development of teaching that could contribute to change for sustainability without compromising emancipatory education ideals. 

  • 2018. Pernilla Andersson. Journal of Social Science Education 3, 46-62
Visa alla publikationer av Pernilla Andersson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 12 juli 2019

Bokmärk och dela Tipsa