Profiles

Per Stam framför en vägg med bokhyllor.

Per Stam

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post per.stam@su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Per Stam är docent i litteraturvetenskap.

Forskning

Mina specialområden är finlandssvensk modernism, särskilt Henry Parlands författarskap, August Strindbergs sena författarskap, editionsfilologi och vetenskapligt redaktörsarbete.

Vårterminen 2021 är jag verksam vid Umeå universitet.

Jag var huvudredaktör för August Strindbergs Samlade Verk fram till årsskiftet 2020/2021. Jag har bland annat redigerat och kommenterat några av Strindbergs kulturhistoriska arbeten (Kulturhistoriska Studier, Svenska Folket I–II), hans experimentella essäer (Vivisektioner II) och spekulativa naturfilosofiska och ockultistiska arbeten från 1890-talet (Naturvetenskapliga Skrifter I–II). Jag har också varit huvudansvarig för utgivningen av Ockulta Dagboken, utgivit Strindbergs teaterskrifter från 1900-talet samt skrivit Intima Teaterns historia (Teater och Intima Teatern). Alla delar i Samlade Verk är fritt tillgängliga i Litteraturbanken.

Under 2015–2019 var jag huvudredaktör för utgivningen av Henry Parlands Skrifter, som har publicerats både elektroniskt och i bokform. Den digitala utgåvan är fritt tillgänglig på adressen parland.sls.fi. Böckerna utges av Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag i Sverige.

Dikter, utg. Per Stam, 2018.

Prosa, utg. Elisa Veit, 2019.

Sönder, utg. Per Stam, 2019; digital nyutgåva av textkritisk bokedition (2005).

Kritik, utg. Per Stam, 2019.

Korrespondens, utg. Elisa Veit, 2020. Ett utdrag ur utgåvan, med Parlands brev på svenska och i svensk översättning, publicerades samtidigt i bokform under titeln Brev.

 

 

Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Bokmärk och dela Tipsa