Profiles

Per Stam framför en vägg med bokhyllor.

Per Stam

Timlärare, huvudredaktör

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 26 19
E-post per.stam@su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Per Stam är docent i litteraturvetenskap.

Undervisning

Vårterminen 2020 undervisar jag på Litteraturvetenskap I, delkurserna ”Litteraturens villkor” och ”Litteraturens historia 2”. Jag är också kursansvarig för två läskurser på avancerad nivå, ”August Strindbergs författarskap” och ”Textkritik”.

Forskning

Mina specialområden är finlandssvensk modernism, särskilt Henry Parlands författarskap, August Strindbergs sena författarskap, editionsfilologi och vetenskapligt redaktörsarbete.

Jag är huvudredaktör för August Strindbergs Samlade Verk (som håller på att avslutas; se www.strind.su.se). Jag har bland annat redigerat och kommenterat några av Strindbergs kulturhistoriska arbeten (Kulturhistoriska Studier, Svenska Folket I–II), hans experimentella essäer (Vivisektioner II) och spekulativa naturfilosofiska och ockultistiska arbeten från 1890-talet (Naturvetenskapliga Skrifter I–II). Jag har också varit huvudansvarig för utgivningen av Ockulta Dagboken, utgivit Strindbergs teaterskrifter från 1900-talet samt skrivit Intima Teaterns historia (Teater och Intima Teatern). Alla delar i Samlade Verk är fritt tillgängliga i Litteraturbanken.

Under 2015–2019 var jag huvudredaktör för utgivningen av Henry Parlands Skrifter. Den finlandssvenske författaren Henry Parland (1908–1930) levde ett kort men litterärt givande liv. Parland är känd som en banbrytande modernist, med slagkraftiga koncentrerade texter, men också som en intellektuell kritiker och semiotisk pionjär.

          Jazzens diktatur – ny form av katolicism.
          Jag har sett ettusen byxveck flaxa av taktkänsla.
              
(ur Quosego. Tidskrift för ny generation, 1928)

Henry Parlands Skrifter har publicerats både elektroniskt och i bokform. Den digitala utgåvan är fritt tillgänglig på adressen parland.sls.fi. Böckerna utges av Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag i Sverige.

Dikter, utg. Per Stam, 2018.

Prosa, utg. Elisa Veit, 2019.

Sönder, utg. Per Stam, 2019; digital nyutgåva av textkritisk bokedition (2005).

Kritik, utg. Per Stam, 2019.

Korrespondens, utg. Elisa Veit, 2020. Ett utdrag ur utgåvan, med Parlands brev på svenska och i svensk översättning, publicerades samtidigt i bokform under titeln Brev.

 

 

Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa