Profiles

Per Stam, litteraturvetenskap

Per Stam

Huvudredaktör

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 26 19
E-post per.stam@su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Per Stam är docent i litteraturvetenskap och forskare vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

Forskning

Mina specialområden är finlandssvensk modernism, särskilt Henry Parlands författarskap, August Strindbergs sena författarskap, editionsfilologi och vetenskapligt redaktörsarbete.

Jag är huvudredaktör för Henry Parlands Skrifter (HPS) och även huvudredaktör för August Strindbergs Samlade Verk (som håller på att avslutas; se www.strind.su.se).

Den första delen av Henry Parlands Skrifter, Dikter (utg. Per Stam), publicerades i september 2018, i bokform och en fritt tillgänglig digital vetenskaplig utgåva, parland.sls.fi. I den digitala utgåvan finns förutom dikterna även faksimil och transkriptioner av originalmanuskript och tryck.

Den andra delen av Henry Parlands Skrifter, Prosa (utg. Elisa Veit), publicerades i april 2019. Samtidigt publicerades också en digital nyutgåva av den textkritiska utgåvan av Parlands Sönder (2005; utg. Per Stam)

HPS är ett vetenskapligt utgivningsarbete och även ett arkivprojekt: Henry Parlands litterära kvarlåtenskap, som förvaras vid Svenska litteratursällskapet i Finland i Helsingfors, digitaliseras, redigeras, kommenteras och görs tillgängligt för forskning och allmänhet. Två redaktörer, teknisk expertis och arkivarier arbetar vid SLS i Helsingfors, medan min primära arbetsplats är Stockholms universitet. Allt arbete, även redigeringen av texterna, utförs i en digital miljö.

HPS publiceras både elektroniskt och i bokform. Fem delar planeras: Dikter, Prosa, Kritik och Korrespondens, samt en digital utgåva av romanen Sönder. Arbetet inleddes 2015.

Senast uppdaterad: 24 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa