Profiles

Petter Sandgren

Petter Sandgren

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 75
E-post petter.sandgren@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Petter Sandgren (b. 1982) has an MA in Education and an MA in History from Umeå University, and an MA and a PhD in History from the European University Institute in Florence, Italy. In 2015 Sandgren published the first book – Internatskolorna (Atlantis) – in a planned trilogy on elites in modern-day Sweden. In 2017 he defended his doctoral thesis Globalising Eton: A Transnational History of Elite Boarding Schools since 1799, Prof. Gary McCulloch (UCL Institute of Education) served as President of the Examining Board. Sandgren has previously taught history of education and European studies at Uppsala University and Lund University before joining the Department of Education at Stockholm University in the fall of 2016. Sandgren’s research interests include transnational and comparative approaches to the history of modern and contemporary Europe, as well as history and sociology of education; the history of European integration; history and sociology of elites and the upper classes.

Sandgren is a certified secondary school teacher (lärarlegitimation för gymnasieskola, inriktningar: historia och religionskunskap).

 

 

Undervisning

Utbildningens historia och skolans plats i samhället

Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola

Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker

 

Forskning

Books

Petter Sandgren, Globalising Eton: A Transnational History of Elite Boarding Schools since 1799 (Florence: European University Institute, 2017).

Petter Sandgren, Internatskolorna: Att fostra en elit (Stockholm: Atlantis, 2015)

Chapter in book

Ciaran O’Neill & Petter Sandgren, ”Education and Elites”, in Fitzgerald, Tanya (Ed.), Handbook of Historical Studies in Education (Singapore: Springer, 2020).

Petter Sandgren, ”Internatskolorna och den moderna svenska överklassen: ett historiesociologiskt perspektiv”, I Lena Sohl, Bengt Erik Eriksson & Mikael Holmqvist (red.), Eliter i Sverige (Lund: Studentlitteratur, 2018). 

Petter Sandgren, ”Den engelska internatskolan som global modell: ett transnationellt perspektiv på fostran av eliter” i Joakim Landahl & Christian Lundahl (red.), Bortom Pisa: Internationell och jämförande pedagogik (Stockholm: Natur & Kultur, 2017): 199–221.

Petter Sandgren: ”Mens sana in corpore sano”: En studie om Lundsbergs fostrande funktion åren 1910–1968”. I Anna Larsson (red.) Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv. Årsböcker i svensk undervisningshistoria, vol 212, s. 82-99 Uppsala 2010).

Newspaper and Magazine Articles

Petter Sandgren, "Svenska skolan en udda fågel internationellt sett", Under strecket, Svenska Dagbladet, 25/2 2021.

Petter Sandgren, "Alla tjänar på en socialt allsidig elevgrupp", Svenska Dagbladet, 20/2 2021.

Petter Sandgren, "Vad är egentligen en bra skola?", Skolvärlden, 4/2 2021.

Petter Sandgren, "Ett foodora för skolan", Dagens Arena, 18/1 2021.

Petter Sandgren, ”Myten om den jämlika skolan”, Pedagogiska Magasinet, Nr 1/2017.  

Petter Sandgren, ”Internatskolorna skapade en nationell elit”, Populär Historia, Nr 10/2014.

Petter Sandgren, ”Internatets värld består av isolering”, Under strecket, Svenska Dagbladet, 3/9 2013

Petter Sandgren, ”Internatskolans anda ska fostra makthavare”, Under strecket, Svenska Dagbladet, 3/12 2011.  

Talks

"Toward a Transnational History of the English Public Schools", February 1 2018. Institute of Historical Research London. Audio recording available at: https://www.history.ac.uk/podcasts/history-education/toward-transnational-history-english-public-schools

Senast uppdaterad: 12 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa