Profiles

Patrik Hjelm. Foto: Ingmarie Andersson, Stockholms Universitet

Patrik Hjelm

Ljud- och ljustekniker

View page in English
Arbetar vid Fastighetsavdelningen
Telefon 08-16 36 82
E-post patrik.hjelm@su.se
Besöksadress Aula Magna, Frescativägen 6
Rum FV6: plan 7
Postadress Fastighetsavdelningen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar med AV-teknik på Samverkansavdelningen/Konferensservice i Aula Magna. Jag hanterar inköp av utrustning, utvecklar tekniken i Aula Magna och bistår övriga SU med AV-upplägg tex vid nybyggnationer som i Albano. I Aula Magna är jag också med på genomförandet av mer avancerande arrangemang och ansvara då på plats för tekniken och är support till föredragshållare och deltagare.

Varje år har vi återkommande arrangemang och event som kräver avancerad teknik och samarbete med externa parter. Exempel på sådana event kan vara Nobelföreläsningar som sänds Live, bolagsstämmor och akademiska konferenser, högtider, Magisterpromotionen, statsbesök etc.

Min strävan är att kunna erbjuda Stockholms Universitet och institutioner moderna lärosalar och hörsalar i Aula Magna med teknik som kan anpassas efter lärosättets behov. Aula Magna som rymmer 1200 personer är ofta ett första intryck för en student eller gäst som besöker Stockholms Universitet. Därav behöver Aula Magna vara en paradlokal med en modern uppdaterad teknik som har ett bevarande av den arkitektur som finns här för att ge student eller gäst ett trevligt intryck av Stockholms Universitet.

Senast uppdaterad: 26 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa