Profiles

Pia Nordin. Foto: Privat

Pia Nordin

Kommunikatör

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 31 42
E-post pia.nordin@su.se
Besöksadress Institutionen för svenska och flerspråkighet
Rum D 698
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Kommunikatör och webbredaktör

Jag är examinerad språkkonsult i svenska med en fil. kand. med huvudområdet svenska. I mitt arbete som institutionens kommunikatör är jag huvudansvarig webbredaktör för Institutionen för svenska och flerspråkighet, inklusive Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet (TÖI).

Redigering och layout

Affischer/postrar

Foldrar

Blanketter/formulär

Böcker/Antologier/Festskrifter

Skrifter/böcker

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar

 • Nordiska språk (Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 34–66. 2004–2017) Redigering, layout, (omslag).
 • Tvåspråkighet (Bilingualism 24–25. 2014) Redigering, layout, omslag.

Licentiatavhandlingar, studentuppsatser m.m.

 • Mins 55–63. 2003–2011

Konferensskrifter

Minnesskrifter

 • Nordiska språk minns. (Mins 55. 2003.) Redigering, layout, (omslag).

Verksamhetsberättelser

DiVA-administration

Jag är en av institutionens DiVA-administratörer (publikationsdatabas).

Samarbete

Jag ingår och har ingått i diverse fokusgrupper och nätverk hos Samverkansavdelningen vid Stockholms universitet för utveckling av universitetets/institutionernas webbplatser, om den visuella identiteten, intranät m.m.

Uppdrag

Jag har utfört ett par textarbeten åt externa uppdragsgivare, via institutionen.

Utbildning

 • Språkkonsultlinjen, 150 hp (Stockholms universitet 2000–2002), nuvarande Språkkonsultprogrammet, 180 hp.
 • Teckenspråkslinjen (Väddö folkhögskolas filial i Danderyd 1995–1997).
 • Kurser:
  • Stockholms universitet: Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp; Barns språkutveckling, 15 hp; Danska i förändring, 7,5 hp; Danska – språk och språkvariation, 7,5 hp; Kriminologi, 90 hp; Namnforskning, 7,5 hp; Pedagogik, 60 hp; Världens vulkaner, 7,5 hp.
  • Helsingfors universitet: Svenskt i Finland, 5,6 hp.
  • Aarhus universitet: Danska – språk och litteratur, 7,5 hp.

Undervisning

Jag undervisade studenter i skrivande och Word-mallar/ordbehandling under 2003–2009:

 • Praktisk retorik för lärarstuderande (vt 2003)
 • Projekt, Information i text och bild (sedan Text och textdesign) (ht 2004–vt 2006)
 • Projekt, Text och textdesign (f.d. Information i text och bild) (ht 2006–vt 2011)
 • Skriftlig framställning, Grundkurs i praktisk svenska (vt 2004–vt 2005)
 • Skriva, Grundkurs i svenska (numer Svenska I) (ht 2006)
 • Trycksaksproduktion och grafisk formgivning (Word formatmallar), Språkkonsultprogrammet (ht 2011)
 • Uppsatsskrivande, Uppdragsutbildning Frans Schartaus Handelsinstitut, utb. Medicinsk sekreterare: (ht 2005–vt 2006).
 • Webbproduktion, Språkkonsultprogrammet: (vt 2009).
 • Wordkurs, Språkkonsultprogrammet (ht 2004)

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2002. Pia Nordin, Per Ledin, Per Ledin.

  Sammanfattning: I denna uppsats genomför jag en kvalitativ analys i tre steg av webbkommunikationen hos Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Mitt syfte är att få en helhetsbild av webbkommunikationen genom att undersöka webbplatsens struktur, användarvänlighet och produktion. Min utgångspunkt är institutionens webbplats <www.nordiska.su.se> och jag fastställer strukturen genom att kartlägga länkar, sidtyper och sidlayout. Genom deltagande observation med studenter undersöker jag webbplatsens användarvänlighet, och genom att intervjua personal fångar jag produktionen av webbplatsen.

  Mitt resultat visar att webbplatsen innehåller ett stort antal sidor och länkar, samt saknar en genomtänkt struktur och bra navigeringshjälpmedel vilket gör den svårnavigerad. Produktionen av webbplatsen är ett resultat av några av personalens arbete, som är en automatisk förlängning av deras ordinarie arbetsuppgifter. De saknar riktlinjer för webbplatsens innehåll och hur den ska vara strukturerad för att vara så användarvänlig som möjligt.

  Jag avslutar med att ge rekommendationer för hur webbplatsen skulle kunna bli mer strukturerad och användarvänlig.

Visa alla publikationer av Pia Nordin vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 26 maj 2020

Bokmärk och dela Tipsa