Profiles

Porträttbild Paul Katsivelis

Paul Katsivelis

Fil.Dr

View page in English
Arbetar vid Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
E-post paul.katsivelis@su.se
Besöksadress Roslagsvägen 101, Kräftriket 4
Postadress Mellanösternstudier 106 91 Stockholm

Om mig

Utbildning:

  • Kandidatexamen i Orientalistik: Nathan Söderblom och ekumeniken (Uppsala universitet, 1996)
  • Magisterexamen i Orientalistik: På spaning efter den maronitiska kyrkans historia. (Uppsala universitet, 1997)
  • Doktorandstudier i semitiska språk (Uppsala universitet, 1999-2001)
  • Forskarutbildning i arabiska med inriktning på media- och kommunikationsvetenskap (Stockholms universitet, 2005-2012)

Undervisning

Klassiska arabiska texter (2007)

Mellanöstern- och Nordafrikas historia (2008-2009)

Mellanöstern- och Nordafrikas media I och II (2010-2011)

Mediearabiska (2010-2011, 2013-2014)

Arabisk språkfärdighet (2013)

Forskning

Titel på avhandlingen:

Islamisk orientering på al-Jazira: En kritisk diskursanalys av wasatiyya som "medelväg" i Sharia och livets förkunnelse hösten 2007

Beskrivning:

Det finns få medier i Arabvärlden som utnyttjar televisionens politiska potential i lika hög grad som al-Jazira där inte minst islam utgör ett brett samtalsämne. Massmedias intresse för islam har fått ny aktualitet i Väst i samband med den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York. Inte nog med att terrorattackerna visades på TV-skärmen i direktsändning runtom i världen, utan själva framställningen ikläddes i veckorna som följde ett ideologiskt innehåll som utpekade islam som en religion som främjar terrorism. Det muslimska svaret på denna ʻensidiga’ och obalanserade tolkning av terrorattackerna kom bland mycket annat att bli arabiskspråkiga al-Jazira. Al-Jazira kom sedan andra Irakkriget 2003 så småningom att uppfattas som en symbol för motstånd mot amerikansk dominans och ett sätt att se på världen ur ett arabiskt-muslimskt perspektiv, inte minst genom en talkshow om islamisk orientering i religion, kultur och samhälle, al-Sharīca wa-al-ḥayāt (”Sharia och livet”).

Utmärkande för Sharia och livet är dels att programmet visas på en av världens största arabiskspråkiga nyhetskanaler, nämligen al-Jazira, dels att det gästas av en oerhört inflytelserik predikant, schejk Yusuf al-Qaradawi. Al-Qaradawis livsgärning som rättslärd, inklusive hans medverkan i Sharia och livet, visar starka drag av det som han betraktar som وسطية (wasaṭiyya, medelväg). Med wasatiyya säger sig al-Qaradawi förnya tron på islam som livshållning och texttolkning. Termen wasatiyya används om än indirekt ibland av andra gäster av Sharia och livet än al-Qaradawi, vilka består av lekmän såväl som religiösa ledare. Frågan om vad för slags medelväg det är fråga om i Sharia och livet utgör utgångspunkten för avhandlingen.

Huvudhandledare: Professor Elie Wardini

Handledare: Professor Kristina Riegert, Media- och kommunikationsvetenskap

Artiklar:

  • I väntan på Assads fall: Två år efter revolten. Orientaliska studier. Mars 2013.
  • Flaggan som uttryck för makt och motmakt: om användandet av bilder, symboler och begrepp under den syriska revolten 2011/2012. Omvärldsanalys: Syrien. Orientaliska studier. November 2012.
  • Förlorarnas historia: en övergripande essä om den kristna minoritetens ställning i Främre Orienten. (Work in progress).
  • Israels 60 år av dilemma och konflikt, Signum, nr 4. December 2008.
  • Sharia and Life: Reflections upon diversity and unity in Al Jazeera's religious discourse. Presented at the International Association for Media and Communication Reasearch (IAMCR): 'Media and Global Divides' - Stockholm, July 20-25, 2008.

Senast uppdaterad: 28 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa