Profiles

Pär Larsson

Pär Larsson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-16 43 23
E-post par.larsson@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Pär Larsson är lektor i pedagogik med inriktning på organisation och ledarskap vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Han undervisar bl.a. på PAO-programmet och rektorsprogrammet och på kurser med inriktning mot förändring och lärande i organisationer. Organisationspedagogik, lärande i arbetet samt organisation och förändring är centrala områden.

Hans forskningsintresse är förändringsprocesser och lärande i organisationer. Mycket av forskningen har berört utvecklingssatsningar i skolor. Avhandlingen ”Förändringens villkor” från 2004 handlar om förutsättningarna för att lyckas med förändringssatsningar inom skolan. Pär har medverkat i nationella och internationella forskningssamarbeten, bl.a. ett om europeiska skolor, och är författare till flera böcker och bokkapitel om skolutveckling ur ett organiseringsperspektiv. Hans bok Strategier och förändringsmyter (Larsson & Löwstedt, 2014) har nu kommer ut i en andra reviderad upplaga på Studentlitteratur.

För närvarande medverkar han i ett forskningsprojekt om skolledning som den praktik som påverkar och avser att påverka den dagliga pedagogiska verksamheten i en skola. Utgångspunkten är att skolledning inte bara berör skolledarens personliga ledarskap utan kan utövas på många olika sätt och av flera olika aktörer i en skolas dagliga verksamhet.

Pär är leg. psykolog med specialistkompetens inom organisationsarbete och fil.dr. från Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare arbetat som programledare på Vinnova (Verket för innovationssystem) och som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm samt som psykolog inom psykiatrin, skola och förskola.

Ett urval av publikationer:

Larsson, P. (2018) Kollegialt lärande och konsten att navigera bland begrepp. I Rönnström, N. & Johansson, O. (red) Att leda skolor med stöd i forskningen. Exempel, analyser och utmaningar. Natur och Kultur. 

Larsson, P. (2016) Organisatoriska förutsättningar för kollektivt lärande. I Granberg, O. & Ohlsson, J. (red) Kollektivt lärande – i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.

Larsson, P. & Löwstedt, J. (2014) Strategier och förändringsmyter – Ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete. Lund: Studentlitteratur.

Löwstedt, J., Larsson, P., Karsten, S. & Van Dick, R. (Eds) (2007) From Intensified Work to Professional Development. A Journey through European Schools. Bruxelles: P.I.E. Peter Lang Publishing.

Larsson, P. (2004) Förändringens villkor. En studie av organisatoriskt lärande och förändring inom skolan. Doktorsavhandling vid Handelshögskolan i Stockholm.

Larsson, P., Löwstedt, J. & Shani, A. B. (2001) IT and the Learning Organization: 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Pär Larsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa