Profiles

Milena Podolsak

Milena Podolsak

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post milena.podolsak@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D557
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Politiska resor genom tidens landskap: om spatiotemporala metaforiska scenarier i Almedalstalen

(pågående avhandlingsarbete)

I mitt avhandlingsprojekt fokuserar jag på politisk metaforik där tid uppfattas som förflyttning i rum och hur elaborerade spatiotemporala scenarier används i svensk politisk diskurs. I mitt analysmaterial, som består av partiledartal i Almedalen 2009‒2019, fokuserar jag på olika typer av mentala tidsresor såsom ”Varje politiskt förslag idag påverkar i vilken riktning Sverige går mot framtiden” (Mona Sahlin, Almedalen 2009) och ”Det där är sådant som tillhör historien. Vi måste komma bort från det, om vi ska komma vidare” (Jimmie Åkesson, Almedalen 2016). Mer konkret försöker jag besvara två huvudfrågor:

  1. Hur är dessa spatiotemporala metaforer uppbyggda till sin inre struktur?
  2. Hur samspelar spatiotemporal metaforik med retorik?

Min analys tar avstamp i Teorin om konceptuella metaforer (Lakoff & Johnson 1980, 1999) och undersökningar av den spatiotemporala metaforiken i engelskan och svenskan (Casasanto & Jasmin 2012, Johansson Falck 2014). Jag utgår också ifrån Musolffs analys av analogiska argument grundade på rese-metaforiken i engelsk och tysk politisk diskurs (2004). När det gäller första frågan använder jag mig huvudsakligen av Teorin om konceptuell integration, dvs. Blendteorin (Fauconnier & Turner 2002) för att fånga in och beskriva det dynamiska förhållandet mellan olika komponenter som bildar elaborerade spatiotemporala scenarier i Almedalstalen. För att besvara den andra frågan analyserar jag samspelet mellan den så kallade ”Ego-moving”-tidsmodellen och resa som ett metaforiskt scenario, samt retoriska och argumenterande effekter som detta samspel skapar.

Teoretiskt och metodologiskt sett är avsikten med min avhandling att försöka tillämpa de kognitiv-lingvistiska tillvägagångsätten (framför allt identifiering och analys av konceptuella metaforer och blendrymder) på den diskursiva nivån och på så sätt bidra till det växande forskningsfält som försöker närma kognitiv lingvistik och diskursanalys mot varandra.

 

Nyckelord: Teorin om konceptuella metaforer; spatiotemporala metaforer; Blendteorin; politisk diskurs; framing; Almedalstal;

 

Referenser

Boroditsky, Lera. 2000. “Metaphoric structuring: Understanding time through spatial metaphors“. Cognition, 75(1), 1–28.

Casasanto, Daniel & Kyle Jasmin. 2012. “The hands of time: Temporal gestures in English speakers“. Cognitive Linguistics 23(4): 643–674.

Fauconnier, Gilles & Mark Turner. 2002. The way we think. Conceptual blending and the minds hidden complexities. New York: Basic Books.

Johansson Falck, Marlene. 2014. “Temporal prepositions explained : Cross-linguistic analysis of English and Swedish unit of time landmarks”. Cognitive Linguistic Studies, 1(2): 271–288.

Lakoff, George. & Mark Johnson. 1980. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, George & Mark Johnson. 1999. Philosophy in the flesh: the embodied mind and its challenge to western thought. New York: Basic Books.

Musolff, Andreas. 2004. Metaphor and political discourse. Analogical reasoning in debates about Europe. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

Radden, Günter. 2004. The metaphor time is space across languages. I: Nicole Baumarten m. fl. (red.), Übersetzen, Interkulturelle Kommunikation, Spracherwerb und Sprachvermittlung – das Leben mit mehreren Sprachen: Festschrift für Juliane House zum 60. Geburtstag, 225-238. Bochum: AKS-Verlag.

Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa