Profiles

PontusHennerdal

Pontus Hennerdal

PhD

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
Telefon 08-16 48 51
E-post pontus.hennerdal@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 313
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Undervisning

Jag undervisar inom kurser om GIS (geografiska informationssystem) och kartografi vid Kulturgeografiska institutionen.

Här är några länkar till några digitala läranderesurser jag har gjort:

En annan läranderesurs jag utformat är mobilspelet World Map Golf, ett icke-Euklidiskt golfspel. Läs mer om spelet på hemsidan worldmaps.se.

Forskning

Rumslig analys och kartografi är mina främsta forskningsintressen. Min doktorsavhandling handlade om undervisande, kunnande samt förståelse kring kartor inom kontexten som utgörs utav geografiundervisning. För närvarande är jag involverade i ett forskningsprojekt om skolsegregation och även inom utveckling av nya sätt att mäta rumsliga kluster och segregation.

Vetenskapliga artiklar

M.M. Nielsen och P. Hennerdal (2018) Segregation of residents with tertiary education in Sweden from 1990–2012. The Professional Geographer.

P. Hennerdal, B. Malmberg och E.K. Andersson (2018) Competition and school performance: Swedish school leavers from 1991–2012. Scandinavian Journal of Educational Research.

M.M. Nielsen och P. Hennerdal (2017) Changes in the residential segregation of immigrants in Sweden from 1990 to 2012: Using a multi-scalar segregation measure that accounts for the modifiable areal unit problemApplied Geography 87, 73-84.

P. Hennerdal och M.M. Nielsen (2017) A multiscalar approach for identifying clusters and segregation patterns that avoids the modifiable areal unit problemAnnals of the American Association of Geographers 107(3), 555-574.

P. Hennerdal (2017) Continuity markers as an aid for children in finding the peripheral continuity of world mapsCartography and Geographic Information Science 44(1), 76-85.

P. Hennerdal (2016) Changes in place location knowledge: A follow-up study in Arvika, Sweden, 1968 and 2013International Research in Geographical and Environmental Education 25(4), 309-327.

P. Hennerdal (2015) Beyond the periphery: Child and adult understanding of world map continuityAnnals of the Association of American Geographers 105(4), 773-790. (link to accepted manuscript)

P. Hennerdal (2015) Educational ideas in geography education in Sweden during the nineteenth and early twentieth centuries: The relationship between maps and textsInternational Research in Geographical and Environmental Education 24(3), 258-272.

M.M. Nielsen och P. Hennerdal (2014) MAUPing workplace clustersGrowth and Change 45(2), 211-221.

Andra publikationer

E.K. Andersson, P. Hennerdal och B. Malmberg (2018) The re-emergence of educational inequality during a period of reforms. A study of Swedish school leavers 1991–2012Stockholm Research Reports in Demography 27.

P. Hennerdal (2015) Kontinuitet vid världskartans kantGeografiska Notiser 73(4), 143-153.

P. Hennerdal (2015) Education through Maps: The Challenges of Knowing and Understanding the World. (Doktorsavhandling från Stockholms universitet)

P. Eriksson (2010) Land for the Dead: Access to and Evolvement of Necral Land in Dar es Salaam, Tanzania. (Masteruppsats från Stockholms universitet)

Konferensbidrag

P. Hennerdal* och M.M. Nielsen (2017) A new multiscalar approach for studying segregation and clustering that avoids the part of the modifiable areal unit problem related to the area of reference. Nordic Geographers Meeting 2017, Stockholm.

P. Hennerdal* och M.M. Nielsen (2017) A new multiscalar approach for studying segregation and clustering that avoids the part of the modifiable areal unit problem related to the area of reference. AAG Annual Meeting 2017, Boston.

E.K. Andersson, B. Malmberg och P. Hennerdal* (2016) Long-term effects on educational attainment from increasing segregation of residential contexts and school compositionAAG Annual Meeting 2016, San Francisco.

P. Hennerdal (2015) Learning to understand map projections with a computer gameAAG Annual Meeting 2015, Chicago.

P. Hennerdal (2014) Cognitive aspects of the peripheral continuity of world map projectionsAAG Annual Meeting 2014, Tampa. (se video)

P. Hennerdal (2013) Better before? Children's map knowledge in the 1960s vs. now (Poster). AAG Annual Meeting 2013, Los Angeles.

P. Hennerdal (2012) The world ends where the map ends (Poster). AAG Annual Meeting 2012, New York.

Jag har anlitats som artikelgranskare i följande tidsskrifter

Advances in Life Course ResearchAnnals of the American Association of GeographersCartography and Geographic Information ScienceDemographic ResearchEnvironment and Planning AJournal of Spatial ScienceProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America och Studies in Educational Evaluation.

Pågående forskningsprojekt: Educational Results in a Changing Educational Landscape

Finansieras av Vetenskapsrådet (VR)

The project "Education attitudes and educational results in a changing educational landscape" has three trends as basis for analyses. First, the increasing differences in educational background between regions, second the increasing residential segregation by ethnic origin in Swedish metropolitan regions, and third, the increasing school segregation by ethnic origin in Swedish metropolitan regions and increasing performance differences between schools. The purpose of this project is, thus, to analyze the associations between these trends and other changes in the Swedish school system. In the current debates and formation of school policies, there is a need for research-based proposals on how current approaches to school choice, voucher finance, and the establishment of charter schools could be redesigned in ways that improve school performance and educational equity. The project will answer questions such as; long-term effects on educational attainment in different social and ethnic groups, polarization of student attitudes, spatial sorting of students, school locational decisions, as well as parental preferences for social and ethnic homogeneity in schools. Questions will be addressed by estimating and evaluating an appropriately designed statistical model using data from a survey and SCB register data. The project adopts a geographical perspective within the theory that the social environment in the form of neighbors and this case schoolchildren (peer effects), affect children and young people's choices and attitudes for future educational achievements.

Forskningen görs tillsammans med: Eva Andersson och Bo Malmberg

Tidsperiod: 2015-2018

Senast uppdaterad: 26 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa