Profiles

Per Sandström

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
Telefon 08-16 34 63
E-post per.sandstrom@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 4 och 5 samt 10 C plan 5
Rum C 545
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Forskning

Avhandlingsarbete:

Ämnet för min avhandling är en samling herdedikter, Bucolica, skrivna av den romerske författaren Calpurnius Siculus någon gång under kejsartiden. Jag studerar diktboken ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv och är framför allt intresserad av hur dikterna skriver in sig i litteraturhistorien genom sin dialog med andra texter. Jag studerar också hur tolkningen av Calpurnius' dikter påverkats av de olika rekonstruktioner av författaren och diktboken som gjorts under seklernas gång – såväl attributionen av dikterna som deras tillkomsttid har varit, och är fortfarande, omstridd.

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa