Stockholms universitet logo, länk till startsida

Polina Smiragina-IngelströmPostdoktor, forskare

Om mig

Forskare vid Kriminologiska institutionen.

Forskare och lärare vid DIS Stockholm https://disabroad.org/stockholm/

Styrelsemedlem för tidskriften Journal of Modern Slavery https://slavefreetoday.org (tillämpad och teoretisk forskning)

 

Forskningsområden: Viktimologi (brottsoffer), hjälpsökande beteende, medicinsk antropologi, organiserad brottslighet (särskilt fokus på människohandel och organhandel), mänskliga rättighet, och genus.

 

Undervisning

Stockholms Universitetet | Kriminologiska institutionen (2021-pågoende): 

Allmän Översiktskurs (Kriminologi I)

Viktimologi (Kriminologi II) 

 

DIS Stockholm | Department of Justice and Human Rights (2016- pågoende):

Human Trafficking and the Sex Trade

Human Trafficking in a Global Context

Research mentor 

Guest lecturing within other DIS departments:

Migration and Public Health (Department of Medical Practice and Policy),

Criminology and Criminal Justice in Scandinavia (Department of Justice and Human Rights)

Human Trafficking in a Global Context (Department of Justice and Human Rights).    

 

The University of Sydney | Department of Sociology and Social Policy (2015-2019):

Introduction to Sociology

Sociology of Terror

Kvalitativa Metoder (Qualitative methods)

Forskning

 

Forskningsprojekt“Negotiating care, post-trafficking needs and gender in understanding help-seeking behaviour of trafficked victims: a case study of Finland and Sweden”

Projektet är en fallstudie som undersöker det hjälpsökande beteendet hos manliga och kvinnliga offer för människohandel. Studien utgörs av deltagande observationer och intervjuer med både offer för människohandel samt anti-trafficking aktörer så som NGO´s och statliga organisationer. Det analytiska ramverket bygger på en post-trafficking assistans modell. Studien syftar till att finna faktorer som hjälper och hindrar hjälpsökandebeteende hos offer av människohandel, samt att identifiera luckorna som finns i de befintliga assistans mekanismerna i de två länderna.

 

Tidsplan: ett år, från våren 2021 till våren 2022. Finansierat av NSfK. 

 

Publikationer

 

Smiragina-Ingelstrom, P. (2020). Human Trafficking of Men: A Gendered Perspective on Victimhood. The University of Sydney.

https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/24671

 

Wilkins, D. & Smiragina-Ingelstrom P. (Forthcoming). ’The Problem of “Slavery” and Enslavement: Modern Discourses on the Problems of Slavery Past and Present’. In:  Wilkins, D. & Smiragina-Ingelstrom P.(eds) Slavery in Transition: Critical Studies of Slavery and Enslavement Over Time. Leiden, The Netherlands: Brill.

 

Smiragina-Ingelstrom P., Henderson A., Andjelkovic M., (Forthcoming), ‘Gender perspectives in combating trafficking in human beings: Lessons learned and best practices in the OSCE region’. OSCE. Vienna.

 

Smiragina, P., 2019, ‘Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal’, NSfK’s 61st Research Seminar Report. 

 

Smiragina, P., 2017, ‘Fear and Choice within the Framework of Exploitation Research’, NSfK’s 59th Research Seminar Report, p.303-312.

 

Smiragina, P., 2016, ‘Male Victims of Human Trafficking’. In Slavery Past, Present and Future. Leiden, The Netherlands: Brill. Doi: https://doi.org/10.1163/9781848883994_008

 

Smiragina, P., 2015, ‘The Invisibility of Male Victims of Human Trafficking’, NEXUS, Australian Sociological Association, vol. 27, no 1, p. 39-40.

 

Smiragina, P., 2015, ‘Misidentification of Men Within the Human Trafficking Discourse’, Refereed Proceedings of TASA 2015 Conference: Neoliberalism and Contemporary Challenges for the Asia Pacific, The Australian Sociological Association, p. 123-129.

 

Smiragina P.A., 2013, ‘Human Trafficking, Forced Labor and Labor Exploitation’, Migration Bridges in Eurasia. V International Conference: Labour Migration in the Russian Federation: The Prevention of Forced Labour, the Promotion of Social Economical Development, Improvement Regulation, Russian Academy of Science, Moscow, p. 229-232. 

 

Forskningsprojekt