Profiles

Klas Ramberg Foto Eva Dalin

Klas Ramberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post klas.ramberg@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 765
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

 Jag har sedan slutet av 1980-talet varit knuten till etnologiska avdelningen vid Stockholms universitet. Under åren har jag haft olika administrativa uppdrag som amanuens, studievägledare, studierektor och vikarierande avdelningsföreståndare. Undervisning har dock varit min huvudsyssla, dels om grundläggande etnologi, dels samhällsplanering vid Kulturgeografiska institutionen. Under senare år har jag också lett kurser som rör några av mina intresseområden – bostaden och staden, folkhemmet och kulturarv.

Jag disputerade i etnologi 2012 med ”Konstruktionen av framtidens stad – arkitekttävlingar om bostäder och stadsdelar i Sverige 1989-2003”. I den intresserade jag mig för de värden och normer kring rum och människor som ligger bakom utformandet av vår tids stadsdelar.

Jag har vid sidan av anställningen vid universitetet haft externa uppdrag, bland annat för SABO, de kommunala bostadsföretagens centralorganisation, Skogs- och Lantbruksakademien, Mångkulturellt centrum, Nordiska museet och Sjöhistoriska museet. För närvarande samarbetar jag med Stockholms stadsmuseum och Stockholmia förlag där jag är redaktör för en antologi med arbetsnamnet ”Stockholm som vara”.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2012. Klas Ramberg, Birgitta Svensson, Mats Franzén.

    The aim of this thesis is to show what values affect visions expressed in architectural competitions about housing and town planning in Swedish cities between 1989 and 2003. Four questions have guided the study: the changes that take place in the competition process; the social and spatial components and relations future neighborhood are put together of; the qualities that architectural competitions take into account; and the kind of urbanity the competitions lead to if the proposals are realised.

    The study is based on three complementary theoretical traditions. The first is Foucault’s historically oriented studies of power, knowledge and space. The second is the actor-network theory (ANT) with its attention on relations, translations and assemblages. The third is the so-called spatial turn with its focus on space, place and urbanity. The main empirical material consists of competition programmes, design proposals and jury statements from five competitions in five different cities.

    The analysis shows that the competitions tend to assign certain places essential values and emphasize aesthetic and visual dimensions. As a consequence of these priorities the social and political consequences are disregarded. Also research based knowledge with regard to town planning and location becomes subordinate to aesthetics and attractiveness. More utopian visions of a socially, economically and ecologically sustainable city are largely absent in the competitions studied.

  • 2010. Klas Ramberg. The Architectural Competition
Visa alla publikationer av Klas Ramberg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 1 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa