Stockholms universitet logo, länk till startsida

Rasmus RodineliussenDoktorand

Om mig

Jag är doktorand vid socialantropologiska institutionen från september 2018. De kommande åren kommer jag arbeta med dykare i Sverige och fokusera på hur de arbetar för renare vatten genom att ta upp skräp från vatten samt sprida kunskap i sina närområden. Forskningen kommer främst bedrivas i Stockholm där en grupp dykare börjat mobilisera för att samla dykare som social grupp i en kamp mot marin nedsmutsning. Jag kommer vara del i detta engagemang, följa dykarna i deras vardag, i deras arbete för att sprida kunskap och mobilisera, samt under vatten i upprensnings aktioner.

Jag kommer även arbeta med marina forskare som mäter olika påverkan av marin förorening i Östersjön, och vad det har för resultat på mänskligt och icke-mänskligt liv. 

Metodologiskt kommer jag använda mig av ’deltagande-observation. Jag kommer ta deltagandet ner under vatten i ett försök att göra ’undervattens-etnografi’, här blir visuella metoder viktiga och det är något jag kommer lägga stort fokus vid.

Utöver mitt nuvarande forskningsprojekt är jag intresserad av alternativa experimentella etnografiska metoder och är medlem i EASA nätverket COLLEEX. Jag har också ett långtgående intresse för flykting och migrationsfrågor.

 

Publications

2022

Rodineliussen, R. (2022). Online Interviews and Observation as a Method of Researching in a War Zone: The Syrian Revolution. SAGE Doing Research Online. 

Rodineliussen, R. (2022). Book Review. "To Hear and Feel the Noise through the Glitch." Anthropology Book Forum. Vol. 8. No. 1.

Rodineliussen, R. (2022). Book Review. Colonial, Decolonial, Anticolonial–the How in Doing Science. In Anthropology Book Forum. Vol. 8, No. 1.

2021

Rodineliussen, R. (2021). Caring for Water: Underwater Waste, Trash Diving, and Publicity in Stockholm. kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology4(2), 73-92.

 

Rodineliussen, R. (2021). Book Review. Normal Water. In Anthropology Book Forum(Vol. 7, No. 1).

 

2020

Rodineliussen, R. (2020). Movie Review. Water is Life. In Anthropology Book Forum (Vol. 6, No. 1).

 

Rodineliussen, R. (2020). Book Review. Publishing From Your Doctoral Thesis. The Independent Scholar.

 

2019

Rodineliussen, R. (2019). Organising the Syrian revolution—student activism through Facebook. Visual studies34(3), 239-251.

 

Rodineliussen, R. (2019[2017]). Visual Methods to Study the Underwater World. Scuba Divers and a Sensorial Experience of Water. Anthrovision. Vaneasa Online Journal, (5.2).

 

Rodineliussen, R. (2019). Ethnographic Exploration of a Sensorial Underwater World. Irish Journal of Anthropology Vol22, 1.

 

Rodineliussen, R., & Emmerich, N. (2019). Syrian Refugee Stories of Torture: Ethical Dilemmas for Interviews and Writing. SAGE Publications Ltd.

 

Rodineliussen, R. 2019. Where did the Oxygen go? Working to save the Baltic Sea. Weather Matters hub, RAI. http://www.weathermatters.net/perspectives#/where-did-all-the-oxygen-go/

 

2017

Rodineliussen, R. (2017). Divers Engaging Policy—Practices of Making Water. Master thesis. 

 

2016

Rodineliussen, R. (2016). Syria to Sweden: Refugee Stories. Anthropology Now8(1), 37-45.

 

Rodineliussen, R. (2016). Anthropologists, the co-creators of stories. Student Anthropologist5(1), 46-53.

 

Rodineliussen, R. (2016). Book Review. Illegality, Inc.: Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe, Ruben Andersson. Field Notes: A Journal of Collegiate Anthropology8(1), 10.