Profiles

Roland O Hogman

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post roland.hogman@music.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i musikvetenskap

Forskning

Silvius Leopold Weiss är den idag kanske mest kände 1700-talslutenisten och var så även under sin livstid. Han bidrog i högsta grad till både utvecklingen av speltektniken och själva instrumentets utveckling. Endast ett stycke av Weiss gavs ut i tryck (av Telemann) medan resten, c:a 80 sonater och en mängd fristående stycken, bevarats i handskrifter varav Londonmanuskriptet (GB-Lbl Ms. Add. 30387) och Dresdenmanuskriptet (Ms. Mus. 2841-V-1) brukar räknas som de två viktigaste. I avhandlingen analyseras stycken ur det förstnämnda manuskriptet utifrån tre aspekter:

  • Hur Weiss använder campanellas. [tonföljd där två på varandra följande toner inte spelas på samma kör (strängpar), d v s tonerna klingar i varandra].
  • Hur Weiss använder baskörernas oktavsträngar till meloditoner
  • Hur artikulation skapas, mera eller mindre automatiskt, som en följd av tonernas placering på greppbrädan

Senast uppdaterad: 17 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa