Stockholms universitet

Richard CarlsénStudievägledare

Om mig

 

Studie- och yrkesvägledare i ämnena konstvetenskap, curating och kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik.

Till mig kan du vända dig med alla slags spörsmål kring tidigare, pågående eller framtida studier i ovan nämnda ämnen.