Profiles

RickeniDearna

Richard Kowalik

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post richard.kowalik@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 332
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Mina forskningsintressen är typologi, språkbeskrivning och de samiska språken, i synnerhet sydsamiska. Jag är bland annat intresserad av possession, negation och andra morfosyntaktiska särdrag; grammatikalisering och språkförändring.

Mitt avhandlingsprojekt är att skriva en korpusbaserad, grammatik för sydsamiskan. Sydsamiska är ett underbeskrivet och hotat minoritetsspråk som talas i Sverige och Norge. Språket tillhör de samiska språken, som är del av den finsk-ugriska språkfamiljen.

Sydsamiskan har en del språkliga särdrag som skiljer den från vissa av de övriga samiska varieteterna, som till exempel ordföljden SOV, morfologisk distinktion mellan ackusativ och genitiv, tre lokalkasus, nominalfraser utan kopula och en genitiv-konstruktion istället för en lokativ-konstruktion som uttrycker prädikativt ägande.

Handledare

Ljuba Veselinova (Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet)
Henrik Liljegren (Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet)

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Richard Kowalik (et al.).

    The goal of this work is to describe the domain of predicative possession in South Saami, a Finno-Ugric language spoken in Sweden and Norway. Data has been elicited from native speakers of South Saami, and the analysis has been carried out within a general functional-typological framework.

    In South Saami, four different predicative possessive constructions are used: (1) a habeo-verb construc­tion, (2a) a genitive possessive without copula, (2b) a genitive possessive with copula, and (3) a locational possessive. The latter is not described in the grammars. The have-possessive and the genitive possessives occur frequently and are used to encode all notions of possession. The use of the locational possessive is restricted to inanimate possessors. Distri­bution of the constructions varies among the speakers. Examples for the have-possessive construction present the greatest structural variation. The four possessive constructions are set within a typological context.

Visa alla publikationer av Richard Kowalik vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 17 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa