Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Richard PleijelTimlärare

Om mig

Undervisar på masterkursen Översättning och samhälle (7,5 hp). Teologie doktor i Gamla testamentets exegetik vid Uppsala universitet 2018 på avhandlingen Om Bibel 2000 och dess tillkomst: Konsensus och konflikt i översättningsprocessen inom Bibelkommissionens GT-enhet. Forskar om bibelöversättning. Medlem i Svenskt nätverk för översättningsvetenskap (tolk.su.se/sno).