Profiles

Rocio Mendoza de Andersson

Rocio Mendoza de Andersson

Administrativ chef

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
Telefon 08-16 28 16
E-post rocio.andersson@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 986
Postadress Historiska institutionen och Kulturvetarlinjen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som administrativ chef på historiska insitutionen, leder, samordnar och fördelar arbetet inom den administrativa personalen (T/A). Administrationens uppgift är att ge institutionens olika verksamheter ett adekvat, effektivt och stabilt administrativt stöd. Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Utgöra ett ledningsstöd genom att ingå i institutionens ledningsgrupp.
  • Svara för att institutionens administrativa kontakter med fakultet och andra centrala funktioner inom universitetet följs upp och utvecklas.
  • Arbeta strategiskt med administrationen på institutionen för att utveckla rutiner och arbetssätt.
  • Svara för personalplaneringen inom administrationen vilket även omfattar att ta ansvar för rekryteringar.
  • Hålla medarbetarsamtal samt föreslå lön för den administrativa personalen.
  • Ta fram underlag för beslut inom det administrativa området.

Senast uppdaterad: 2 december 2020

Bokmärk och dela Tipsa