Profiles

Håkan Rosenqvist

Håkan Rosenqvist

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post hakan.rosenqvist@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 682
Postadress Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetsadjunkt, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Undervisning

Pedagogiskt utvecklingsarbete, undervisning

 • Jag är involverad i testkonstruktion och utveckling av testformerna i muntlig färdighet (Tisus – Test i svenska för universitets- och högskolestudier).
 • Jag skriver och har skrivit läromedel som syftar till beskrivning av det svenska språket ur olika aspekter, t.ex. Prepositionsboken, Orden och uttalet, Uttalsboken, Syntaxboken.
 • Tidigare undervisning i fonologi inom Svenska som andraspråk, i grammatik och fonologi på grundlärarutbildningen och kurserna i Svenska som främmande språk.

Forskning

Forskningsintressen

Mitt ämnesområde är svenska som andraspråk/främmande språk. Jag har särskilt intresserat mig för att beskriva svenskt uttal – de enskilda ljuden men i synnerhet prosodin.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2012. Håkan Rosenqvist.
 • 2007. Håkan Rosenqvist.

  Boken ger grunderna i svenskt uttal för den som lär sig svenska. Den riktar sig till både nybörjaren och den mer avancerade inläraren, kan användas både vid lärarledd undervisning och vid självstudier.

  Boken avslutas med en omfattande lärarhandledning som ger stöd och tips vid uttalsundervisning.

  Med boken följer en cd där alla övningar finns inspelade.

 • 2005. Håkan Rosenqvist.

  Boken utgör en grundlig beskrivning av svenska ords betoning (betonad stavelse och val av accent) och hur betoningen hänger ihop med ordens ursprung och uppbyggnad.

  I boken finns också en presentation av befintliga enspråkiga ordböcker lämpliga för andraspråksbrukaren med särskild tonvikt på uttalsmarkering.

  Till varje kapitel finns övningsuppgifter.

  Boken vänder sig i första hand till studerande på avancerad nivå i svenska som främmande/andraspråk, men den kan med fördel även användas som referensbok för lärare i ämnet.

 • 2004. Håkan Rosenqvist. Nordand 6, 13
 • 1982. Håkan Rosenqvist, Per Montan.

  Boken är dels en regel- och exempelsamling, dels en uppslagsbok med ett register som omfattar ca 1500 styrord med hänvisning till reglerna.

  Boken är indelad i tre huvudkapitel, rumsprepositioner, tidsprepositioner och övriga prepositioner.

  Bokens regler utgår från bruket i centralsvenskan och är semantiskt baserade, d.v.s. knutna till uttryck för känsla, attityd, orsak, adressat, avsändare o.s.v.

  Boken är tänkt att vara en pedagogiskt användbar prepositionslära och gör inte anspråk på att vara en fullständig beskrivning av prepositionsbruket.

  Den tänkta målgruppen är i första hand vuxna andraspråksbrukare som deltar i svenskkurser eller vill förkovra sig på egen hand.

Visa alla publikationer av Håkan Rosenqvist vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 19 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa