Profiles

Portrait

Robin Wahlsten Böckerman

Postdoktor

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
E-post robin.wahlsten.bockerman@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 4 och 5 samt 10 C plan 5
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är postdok i latin inom ramen för Vetenskapsrådet Internationell postok-finansiering. Mitt projekt heter "Nätverket kartlagt: Ovidius Metamorfoser och medeltida kommentarkultur från klostren till de italienska humanisterna”. Jag är verksam här på Romanska och klassiska institutionen, samt Centre for Medieval Literature (CML) på Syddansk Universitet, Odense. 
I November 2016 försvarade jag min avhandling "The Metamorphoses of Education: Ovid in the Twelfth-Century Schoolroom" som innehåller en textkritisk utgåva och översättning till engelska av den äldsta bevarade kommentaren på Metamorfoser, idag bevarad endast i handskriften clm 4610, Bayerische Staatsbibliothek. 
 
Mitt projekt undersöker den latinska kommentarkulturen från högmedeltid till renässansen. Projektet fokuserar på de kommentartexter som kretsar kring den antika poeten Ovidius Metamorfoser. Ovidius är en av de mest uppskattade författarna från antiken och han mest kända verk Metamorfoser attraherar än idag ett livligt intresse både inom forskningsvärlden och bland den bredare publiken. Ovidius inträde på den litterära scenen skedde dock sent och anledningen till detta är fortfarande delvis ett mysterium. En del av svaret på detta mysterium kan återfinnas i de kommentartexter som vittnar om hans tidigaste läsare. Kommentargenren är lika gammal som vår skriftkultur. Den har dock alltid haft en underordnad status i förhållande till skönlitteratur, men den representerar ett utryck för människans försök att förstå sig själv och sin kreativitet. Kommentarer ger oss en inblick i en viss periods tolkningsprocess, värderingar och prioriteringar. Genom att fokusera på specifik, relativt outforskad, period och källmaterial, strävar jag efter att belysa just denna tolkningsprocess och i förlängningen att historisera och öka förståelsen för vår egen interaktion med texter. De två grundläggande frågor jag arbetade med i mitt avhandlingsarbete var frågan om hur vi kan förstå den tidiga receptionen av en antik författare i skenet av hittills outforskade dokument, samt vilka insikter dessa dokument kan ge oss om den kommentardiskurs som de var en del av. 
 
I mitt projekt utvecklar jag mitt avhandlingsarbete för att anlägga ett bredare perspektiv och på så sätt se både längre och nå djupare in i den tusenåriga kommentartradition som idag finns kring de antika författarna. Mitt projekt gör tre olika nedslag i medeltidens och renässansens kommentarkultur för att undersöka hur förklaringsmodeller både förändras och återanvänds. Projektet består av tre studier: I den första studien utforskar jag 1100-talets kommentarkultur och Ovidius. Denna period vad den tid då Ovidius åter började läsas efter att ha legat försummad ända sedan antiken. Kommentarerna från denna tid kan ge oss svaret på varför man nu plötsligt åter fann denna författare intressant. I den andra studien har jag för avsikt att utforska följande seklers tendens att applicera en allegorisk förklaringsmodell på Ovidius. I denna studie söker jag ett svar på hur denna tolkningstradition förhåller sig till den tidigare traditionen av mera konkreta förklaringar av texten, samt vad detta kan säga om hur den antika texten används vid denna tid. I den tredje studien tar jag slutligen ett lite längre kliv fram tiden och tar mig an de italienska humanisterna och deras kommentarer på Metamorfoser.  

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Robin Wahlsten Böckerman (et al.).

    The aim of this thesis is to explore the earliest known commentary on Ovid’s Metamorphoses, extant in the manuscript clm 4610, Bayerische Staatsbibliothek, and thus to shed some light on the early reception on the Metamorphoses.

    Ovid’s Metamorphoses is today one of the most well-known works of literature from ancient Rome. This, however, has not always been the case. Ovid came upon the medieval literary scene surprisingly late compared to many of the other ancient authors. From the period before 1100 the Metamorphoses is preserved in only a handful of manuscripts. In addition to the manuscripts transmitting the text itself two commentaries on the work dated to around 1100 are extant. These commentaries, which seem to have been produced in the monastic environment in Bavaria, are the earliest witnesses to the reception of the Metamorphoses during the middle ages.

    These commentaries are, as far as we know, the first in burgeoning trend of commenting on the Metamorphoses. From the late twelfth century onwards there appear an increasing amount of commentaries on the work, which have received some attention in the scholarly world. These earliest witnesses, however, have in large been neglected.

    The core of this thesis is found in part II. It consists of an edition and translation of the previously unedited commentary in the manuscript clm 4610. Part I serves the function of contextualising and analysing the edited text. The first chapter, Ovid Enters the Scene, discusses the resurgent popularity of the Metamorphoses around year 1100. The following chapter, Situating the Commentary, contextualises the commentary in clm 4610 with regard to the commentary context, the school context and the Bavarian context. After this, different aspects of the form and function of the commentary are analysed in the chapter Form and Function. The final chapter of Part I consists of Three case studies that further investigate the relationship between clm 4610 and other commentary texts.

Visa alla publikationer av Robin Wahlsten Böckerman vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 23 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa