Profiles

Lena bild

Lena Roxell

Forskare

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
E-post lena.roxell@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 682
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Undervisning

Undervisningområden: Examensarbete

Handledningsområden: Fängelseforskning

Forskning

Forskningsområden: Fängelse, nätverk, långtidsdömda fångar.

Pågående forskningsprojekt: Intersektionell statitik och analys - Våldsutövare i Stockholms län i relation eller bekant med offret

Färre fall av återfall

 

Publikationer

Alm, S & Roxell, L. (2018).” Your Own Personal Jesus? Doctrinal Beliefs Versus Personal Spirituality Among Inmates Involved in the Monastery Route in Swedish Prisons”. Journal for the Scientific Study of  Religion. https://doi.org/10.1111/jssr.12579

Roxell, L. (2016). ”Imprisonment and co-offending: results from a 10-year follow-up study”. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol. 17:2, 203-219.

Roxell, L., Alm, S. & DeMarinis, V. (2016). Röster om att gå i tystnad – en beskrivning och analys av Kriminalvårdens Klosterverksamhet. Norrköping: Kriminalvården.

Roxell, L. (2012). “Bättre ut eller snabbare in? Effekter av ett fängelsestraff”. I: Pettersson, L. & Pettersson T. (red). Kontrollens variationer. Studentlitteratur: Lund.

Roxell, L (2012). ”Tid till återfall.” NSfK's 54th Research Seminar held in Selfoss, Iceland in May 2012. Island: Nordiska samarbetsrådet för kriminologi.

Roxell, L. (2011): Hate, Threats, and Violence. A Register Study of Persons Suspected of Hate Crime, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 12:2, 198-215

Roxell, L. (2011) “Co-Offending Among Prison Inmates”. The Prison Journal. September 2011 vol. 91 no. 3 366-389.

Roxell, L. (2009). ”Tur och retur. Tidsaspekter på återfall efter fängelset.” I: “Efter løsladelse” - ”Nyere forskning i ungdomskriminalitet” - ”Kriminalitetskontrol og nordisk kriminalpolitik/Nordisk komparativ forskning” ”Ungdomskriminalitet – nye kriminalpolitiske tendenser”. Rapport fra NSfK:s 51. forskerseminar, Gilleleje, Danmark 2009. Oslo: Nordiska samarbetsrådet för kriminalvetenskap.

Roxell, L. och Tiby, E. (2008). ”Hatbrott i vardag och arbetsliv. Frågor, fält och filter”. Rapport: Våld i välfärdsland, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Roxell, L. (2007). Fångar i ett nätverk? Fängelser, interaktioner och medbrottslingsskap. Akademisk avhandling i allmän kriminologi. Stockholm: Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.

Roxell, L. och Tiby, E., (red.), (2006). Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Lund: Studentlitteratur.

Roxell, L. (2006). ”Betydelsen av anonymitet, kontext och bortfall vid självrapportundersökningar.” I Roxell, L. och Tiby, E., (red). Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Lund: Studentlitteratur.

Roxell, L. (2006). ”Vem begår brott med vem? Nätverksanalys av registerdata.” I Roxell, L. och Tiby, E., (red). Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Lund: Studentlitteratur.

 

Senast uppdaterad: 14 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa