Profiles

Roger Persson Österman

Roger Persson Österman

Professor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 32 04
E-post roger.osterman@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 812
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Ämnesföreståndare skatterätt Kursföreståndare och undervisar i grundkurs skatterätt (nya studieordningen) Kursföreståndare och undervisar i specialkursen företagsbeskattning Min forskning kretsar kring företagsbeskattning och EU-skatterätt. Min avhandling lades fram 1997, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, Juristförlaget. Det är en studie i skattekonsekvenser av omstrukturering av företag. Jag använder i avhandlingen ett ekonomiskt effektivitetskriterium för att bedöma huruvida (då) gällande rätt var samhällsekonomiskt effektiv. Åren 1998-1999 var jag gästforskare vid Centre for European Legal Studies, University of Cambridge. Min forskning där resulterade i boken ”EG-skatterätt”, ett projekt tillsammans med (numera) justitierådet Kristina Ståhl. Boken föreligger nu i 3 upplagan (med Kristina Ståhl, Maria Hilling och Jesper Öberg), Iustus förlag. Åren 2006 – 2012 var jag verksam som skatterådgivare på heltid (advokatbyrån Wistrand och revisionsfirman EY). Jag försöker i forskningen och undervisningen nyttiggöra de erfarenheter jag vunnit som praktiker. År 2012 återvände jag till akademin. Jag har sedan dess forskat i förfarandet inför Skatterättsnämnden, som lämnar så kallade förhandsbesked, samt det motsvarande förfarande som Skatteverket tillämpar: dialogsvar samt fördjupad dialog

Senast uppdaterad: 10 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa