Profiles

Sara Callahan

Sara Callahan

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 33 50
E-post sara.callahan@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum C313
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Från och med hösten 2019 arbetar Sara Callahan med ett postdok-projekt som undersöker hur Eadweard Muybrigges fotografiska bilder cirkulerar och generar mening i olika kontexter från senare delen av 1900-talet till idag. Forskningen financieras av Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse samt Vetenskapsrådets International Postdoc. En stor del av projekttiden kommer att förläggas i London, vid Kingston University och King's College.  Under HT19 är Callahan även anställd på deltid som vikarierande lektor vid institutionen för kultur och estetik, inom det internationella Masterprogrammet i Curating Art.

 

 

PUBLIKATIONER, ETC.

Medverkan i boken Kontextualisering, Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 2. Red. Hans Hayden (2019)

Medverkan i boken The Power of the In-Between: Intermediality as a Tool for Aesthetic Analysis and Critical Reflection (2018).

Organiserade tillsammans med Anna-Maria Hällgren och Charlotta Krispinsson en session vid 2018 års Nordik Conference for Art Historians: "A Farewell to Critique? Reconsidering Critique as Art Historical Method." Köpenham 25-27 oktober 2018.

 

 

Sara Callahan försvarade sin avhandling The Archive Art Phenomenon: History and Critique at the Turn of the Twenty-First Century Fredag, 23 mars, 2018.

Avhandlingens syfte var att undersöka relationen mellan konst och arkiv under åren kring millenieskiftet. Avhandlingens studieobjekt var arkivkonstfenomenet (the archive art phenomenon) som den definierade som en kombination av arkivteori, konstverk, samt texter (katalogtexter, akademiska artiklar, kritiska essäer, etc) som etablerar och ringar in arkivkonst. Genom att föra samman de olika delar som utgör arkivkonstfenomenet med diskurser och skeenden både inom och bortom konstvärlden, synliggörs hur det kommer sig att arkivet har fått en sådan prominent ställning inom konstdiskursen under åren kring millennieskiftet, samt de funktioner och effekter detta arkivbegrepp har inom den samtida konstkontexten.

Handledare för avhandlingen var Professor Anna Dahlgren och Professor Dan Karlholm

 

Undervisning

Curating Art

Kandidatkurs Konstvetenskap

Visuella Studier

Konstvetenskap I

Samtidens kritik

 

Senast uppdaterad: 20 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa