Profiles

Sara Danius. Foto: Eva Dalin

Sara Danius

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post sara.danius@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Fil. dr., litteraturvetenskap, Uppsala universitet. - Ph. D., Graduate Program in Literature, Duke University. - M. A. in Critical Theory, Nottingham University. - Fil. kand., Stockholms universitet.

Forskning

Forskningsinriktning

Sara Danius, professor i litteraturvetenskap, erhöll sin doktorsexamen från Duke University i USA och är internationellt verksam. Hon har även disputerat vid Uppsala universitet. Hennes forskning är specialiserad på förhållandet mellan litteratur och samhälle, med tonvikt på den moderna romanens historia från 1800 och framåt. Hon ägnar sig särskilt åt sinnenas och sinnesteknologiernas historia. Till hennes övriga områden hör kritisk teori, tolkningsteori, feministisk teori, mediefilosofi, fotografihistoria, samt konsthantverkets idéhistoria.

Sara Danius senaste bok är Den blå tvålen. Romanen och konsten att göra saker och ting synliga (Stockholm, 2013). Hon har också givit ut The Senses of Modernism: Technology, Perception, and Aesthetics (Ithaca, N.Y., 2002), som nominerades till Robert Motherwell Book Award, samt Nase für Neuigkeiten: Vermischte Nachrichten von James Joyce (Wien, 2008), skriven tillsammans med Hanns Zischler, och The Prose of the World: Flaubert and the Art of Making Things Visible (Uppsala, 2006). Därtill kommer Prousts motor (Stockholm, 2000). Hon medverkar sedan 1986 som kulturskribent och kritiker i Dagens Nyheter.

Danius har varit innehavare av en Pro Futura-tjänst, en fyraårig forskarbefattning inrättad till minne av Torgny Segerstedt och finansierad av RJ och STINT. Längre postdoktorala forskningsvistelser vid UCLA och Getty Research Institute i Los Angeles. Fellow vid Wissenschaftskolleg zu Berlin 2001-02. Fellow vid SCAS 2004-05. Gästprofessor vid University of Michigan vårterminen 2006. Gästföreläsningar vid Stanford, UC Santa Barbara, University of Michigan och Duke, samt i Oxford, London, Bonn, Berlin, Göttingen, Oslo och Köpenhamn. Ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien. Våren 2013 utsågs hon till ny ledamot av Svenska Akademien.

Filer

Senast uppdaterad: 12 februari 2019

Bokmärk och dela Tipsa