Profiles

Sandra Gdaniec

Sandra Gdaniec

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för geologiska vetenskaper
E-post sandra.gdaniec@geo.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 8 C, Geohuset
Rum R 210
Postadress Institutionen för geologiska vetenskaper 106 91 Stockholm

Om mig

Långlivade radioaktiva sönderfalls-system har en stor betydelse för att förstå utvecklingen av jorden på en geologisk tidsskala. Jag är intresserad av isotoperna 230- torium (230Th) och 231-protaktinium (231Pa) för att förstå vilken roll marina partiklar har för marina biogekemiska cykler. I havsvatten bildas båda isotoperna från radioaktivt sönderfall av lösligt uran (235U och 234U).

Användningen av 231Pa och 230Th inom studier relaterade till marina biogeokemiska cykler innebär att man jämför deras aktivitet (231Pa och 230Th) med aktiviteten av 235U och 234U i havsvatten. Till skillnad från U, är Pa och Th partikel-reaktiva element vilket gör att produktion, transport och cirkulation av Pa och Th blir intressant för att förstå fördelningen av partikel-reaktiva element i haven.

Forsking om fördelningen och fraktioneringen av 231Pa och 230Th i havet är viktig för att öka vår förståelse rörande fördelningen av mikronäringsämnen (t.ex. järn) och föroreningar i haven. Speciellt är den relativa inverkan av djupvattencirkulation och partiklar på fördelningen av 231Pa och 230Th intressant.

 

Senast uppdaterad: 6 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa